Khảo sát tình hình chăm sóc bà mẹ sau mổ lấy thai tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ, năm 2017


Qua khảo sát kết quả thu được có 57% bà mẹ sau mổ lấy thai được chăm sóc tốt toàn diện về các mặt như dinh dưỡng, vết mổ, vệ sinh cá nhân, tiêu hóa, tiết niệu, chăm sóc trẻ. Có 71% bà mẹ sau mổ lấy thai không được cung cấp đủ dinh dưỡng, 30% không cung cấp đủ lượng nước mỗi ngày. 72% bà mẹ có vệ sinh cá nhân sau khi mổ và 63% có vệ sinh vú trước và sau khi cho trẻ bú. 48% trẻ được bú mẹ ngay sau sinh và 34% trẻ được bú mẹ hoàn toàn.
Vì vậy, nhân viên y tế quan tâm chăm sóc toàn diện, nâng cao chất lượng chăm sóc mang lại sức khỏe tốt nhất cho bà mẹ và trẻ sơ sinh. Bên cạnh đó tăng cường giáo dục sức khỏe, tư vấn nuôi con cho bà mẹ và người nhà.


NỘI DUNG:

LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................ i
CAM KẾT, KẾT QUẢ ............................................................................................. ii
TÓM TẮT................................................................................................................ iii
MỤC LỤC ............................................................................................................... iv
DANH MỤC CÁC BẢNG ....................................................................................... v
DANH MỤC CÁC HÌNH ....................................................................................... vi
Chương 1. ĐẶT VẤN ĐỀ ...................................................................................... 1
Chương 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU .................................................................... 3
2.1. GIẢI PHẪU, SINH LÝ HỆ SINH DỤC NỮ .................................................... 3
2.2. BỆNH HỌC MỔ LẤY THAI............................................................................ 4
2.3. CHĂM SÓC BÀ MẸ TRƯỚC VÀ SAU MỔ LẤY THAI ............................... 5
2.4. SƠ LƯỢC TÌNH HÌNH MỔ LẤY THAI HIỆN NAY ................................... 11
2.5. SƠ LƯỢC VỀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU .................................................... 12
Chương 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................... 13
3.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ......................................................................... 13
3.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................................................... 13
3.3. ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU .............................................................. 20
Chương 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ........................................................... 21
4.1. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .............................................................................. 21
4.2. THẢO LUẬN .................................................................................................. 29
Chương 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT ............................................................... 39
5.1. KẾT LUẬN ..................................................................................................... 39
5.2. ĐỀ XUẤT ........................................................................................................ 39
TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................................... 40
PHỤ LỤC A .......................................................................................................... 43

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Giản Viết Hợp) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: