KHẢO SÁT ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG TRÊN MÁY CÂN BẰNG ĐỘNG BÁNH XE Ô TÔ JOHN BEAN B9450


Đề tài đã khảo sát máy cân bằng động bánh xe ô tô John Bean B9450. Phân tích đầy đủ cấu tạo và những ứng dụng điều khiển tự động trên máy. Đề tài hoàn thành sẽ là một tài liệu hỗ trợ cho quá trình vận hành, sử dụng và nghiên cứu chế tạo máy cân bằng động bánh xe ô tô sau này.


NỘI DUNG:

LỜI TỰA .......................................................................................................................... i
CẢM TẠ .......................................................................................................................... ii
TÓM TẮT ...................................................................................................................... iii
MỤC LỤC ...................................................................................................................... iv
DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT .............................................................................. vi
DANH SÁCH CÁC HÌNH............................................................................................ vii
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU ................................................................................................. 1
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ ....................................................................................................... 1
1.2 MỤC ĐÍCH ........................................................................................................... 1
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN ......................................................................................... 2
2.1 NGUYÊN LÝ CÂN BẰNG MÁY ....................................................................... 2
2.1.1 Các trạng thái mất cân bằng của vật quay: ...................................................... 2
2.1.2 Cân bằng động vật quay. ................................................................................. 4
2.1.3 Nguyên tắc cân bằng động vật quay. ............................................................... 4
2.2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CÂN BẰNG ĐỘNG BÁNH XE ....................................... 8
2.2.1 Lốp xe. ............................................................................................................. 8
2.2.2 Vành xe. ........................................................................................................... 9
2.2.3 Thế nào là mất cân bằng động bánh xe ô tô. ................................................. 10
2.2.4 Nguyên nhân gây ra mất gân bằng động ở bánh xe ô tô. .............................. 11
2.2.5 Tại sao phải cân bằng cho bánh xe ô tô......................................................... 11
2.3 MÁY CÂN BẰNG BÁNH XE Ô TÔ ................................................................. 11
2.3.1 Định nghĩa: .................................................................................................... 11
2.3.2 Nguyên lý hoạt động: .................................................................................... 11
2.4 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA MÁY CÂN BẰNG BÁNH XE ÔTÔ .......................... 12
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TIỆN - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...................... 14
3.1 BỐ TRÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI ........................................................................... 14
3.1.1 Địa điểm: ....................................................................................................... 14
3.1.2 Thời gian: ...................................................................................................... 14
3.2 PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN ........................................................................... 14
3.3 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN .......................................................................... 14
3.3.1 Phương pháp lý thuyết:.................................................................................. 14
3.3.2 Phương pháp thực nghiệm:............................................................................ 14
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ............................................................ 20
4.1 MÁY CÂN BẰNG ĐỘNG BÁNH XE Ô TÔ JOHN BEAN - B9450 ............... 20
4.1.1 Giới thiệu: ...................................................................................................... 20
4.1.2 Sơ lược về cấu tạo: ........................................................................................ 22
4.2 MỘT SỐ CHI TIẾT ĐẶC BIỆT. ........................................................................ 23
4.2.1 Giá đỡ trục: .................................................................................................... 23
4.2.2 Cơ cấu chấp hành: ......................................................................................... 23
4.3 THÀNH PHẦN TÍN HIỆU. ................................................................................ 27
4.3.1 Cảm biến áp điện piezo (Piezoelectric sensor): ............................................ 27
4.3.2 Encoder quang (Optical encoder): ................................................................. 34
4.3.3 Cảm biến nhiệt LM75 (Digital Temperature Sensor): .................................. 39
4.3.4 Cảm biến nhiệt KTY81 – 220 (Temprature silicon sensor): ......................... 41
4.3.5 Công tắc hành trình (Limit switch): .............................................................. 42
4.4 HỆ THỐNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ TRÊN MÁY CÂN BẰNG ĐỘNG BÁNH XE Ô
TÔ JOHN BEAN - B9450............................................................................................. 43
4.4.1 Giới thiệu mạch điện - điện tử. ...................................................................... 43
4.4.2 Mạch bảo vệ, cấp nguồn 220/240 VAC: ....................................................... 43
4.4.3 Mạch nguồn vi điều khiển, Cảm biến, nguồn cấp cho các IC: ...................... 44
4.4.4 Mạch nguồn 220 VAC - DC CAO ÁP: ........................................................ 44
4.4.5 Khối công suất: .............................................................................................. 46
4.4.6 Mạch xử lý – điều khiển: ............................................................................... 47
4.4.7 Màn hình giao tiếp – hiển thị......................................................................... 48
4.4.8 Thước đo khoảng cách trục tới bánh xe: ....................................................... 51
4.5 AN TOÀN VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ MÁY................................................... 53
4.5.1 An toàn vận hành máy cân bằng động bánh xe ô tô B9450. ......................... 53
4.5.2 Bảo trì máy cân bằng động bánh xe ô tô B9450. .......................................... 53
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ................................................................. 55
5.1 KẾT LUẬN. ........................................................................................................ 55
5.2 ĐỀ NGHỊ............................................................................................................. 56
TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................................... 56
PHỤ LỤC ..................................................................................................................... 57

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Văn Cường) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: