EBOOK - HỎI và đáp về KHAI THÁC hệ THỐNG ĐỘNG lực DIEZEL tàu THỦY - Full Update Tập 1 + 2 + 3 (GS. Trần Hữu Nghị)

CÂU HỎI 1. Người sĩ quan máy cần làm gì trước khi khởi động động cơ điêden? Vì sao và nhằm mục đích gì?
CÂU HỎI 2. Vì sao khởi động động cơ điêden, người ta thường ngắt phụ tải của chúng
CÂU HỎI 3. Vì sao khi khởi động động cơ điêden, thường có tiếng nổ lốp bốp trong van an toàn
CÂU HỎI 4. Khi nào và nguyên nhân gây ra hiện tượng nhảy xupap an toàn của một hoặc một vài xilanh hoặc nhảy ở hầu hết các xilanh?

CÂU HỎI 5. Hãy nêu những nguyên nhân khi khởi động động cơ bằng khí nén, trục khuỷu khó quay hoặc không quay được?
CÂU HỎI 6. Vì sao khi khởi động động cơ bằng khí nén, động cơ đạt đến số vòng quay khởi động, nhưng khi chuyển sang làm việc với nhiên liệu thì nhiên liệu không bốc cháy hoặc nổ lạch bạch ở một vài xilanh, sau đó dừng lại?
...


CÂU HỎI 1. Người sĩ quan máy cần làm gì trước khi khởi động động cơ điêden? Vì sao và nhằm mục đích gì?
CÂU HỎI 2. Vì sao khởi động động cơ điêden, người ta thường ngắt phụ tải của chúng
CÂU HỎI 3. Vì sao khi khởi động động cơ điêden, thường có tiếng nổ lốp bốp trong van an toàn
CÂU HỎI 4. Khi nào và nguyên nhân gây ra hiện tượng nhảy xupap an toàn của một hoặc một vài xilanh hoặc nhảy ở hầu hết các xilanh?

CÂU HỎI 5. Hãy nêu những nguyên nhân khi khởi động động cơ bằng khí nén, trục khuỷu khó quay hoặc không quay được?
CÂU HỎI 6. Vì sao khi khởi động động cơ bằng khí nén, động cơ đạt đến số vòng quay khởi động, nhưng khi chuyển sang làm việc với nhiên liệu thì nhiên liệu không bốc cháy hoặc nổ lạch bạch ở một vài xilanh, sau đó dừng lại?
...


M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: