SÁCH - Trắc nghiệm dược lực học Full (Trần Thị Thu Hằng)
Quyển trắc nghiệm Dược lực học nhằm đáp ứng nhu cầu ôn tập của học viên Y, Dược, Điều dưỡng, Kỹ thuật y học hệ đại học và trung cấp. Đối với ngành Y - Dược có những tình huống lâm sàng về sử dụng thuốc, ngành Kỹ thuật y học cũng có những tình huống lâm sàng áp dụng vào qui trình Điều dưỡng,ngành Kỹ thuật y học có những câu hỏi về các thuốc ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm. Bố cục của quyển sách gồm:


Tóm tắt các thuốc trong nhóm, Giải thích các từ khóa, Đáp án, Giải thích cặn kẽ cề điều đúng hoặc điều sai.Đối với ngành Y – Dược có những tình huống lâm sàng về sử dụng thuốc, ngành Kỹ thuật Y học cũng có những tình huống lâm sàng áp dụng vào phương trình điều dưỡng ngành kỹ thuật y học có những câu hỏi về các thuốc ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm.
Quyển trắc nghiệm Dược lực học nhằm đáp ứng nhu cầu ôn tập của học viên Y, Dược, Điều dưỡng, Kỹ thuật y học hệ đại học và trung cấp. Đối với ngành Y - Dược có những tình huống lâm sàng về sử dụng thuốc, ngành Kỹ thuật y học cũng có những tình huống lâm sàng áp dụng vào qui trình Điều dưỡng,ngành Kỹ thuật y học có những câu hỏi về các thuốc ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm.LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1LINK DOWNLOAD - BẢN 2021 - TÁI BẢN LẦN THỨ 11 (UPDATING...)


LINK DOWNLOAD - BẢN 2024 - TÁI BẢN LẦN THỨ 12 (UPDATING...)
Quyển trắc nghiệm Dược lực học nhằm đáp ứng nhu cầu ôn tập của học viên Y, Dược, Điều dưỡng, Kỹ thuật y học hệ đại học và trung cấp. Đối với ngành Y - Dược có những tình huống lâm sàng về sử dụng thuốc, ngành Kỹ thuật y học cũng có những tình huống lâm sàng áp dụng vào qui trình Điều dưỡng,ngành Kỹ thuật y học có những câu hỏi về các thuốc ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm. Bố cục của quyển sách gồm:


Tóm tắt các thuốc trong nhóm, Giải thích các từ khóa, Đáp án, Giải thích cặn kẽ cề điều đúng hoặc điều sai.Đối với ngành Y – Dược có những tình huống lâm sàng về sử dụng thuốc, ngành Kỹ thuật Y học cũng có những tình huống lâm sàng áp dụng vào phương trình điều dưỡng ngành kỹ thuật y học có những câu hỏi về các thuốc ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm.
Quyển trắc nghiệm Dược lực học nhằm đáp ứng nhu cầu ôn tập của học viên Y, Dược, Điều dưỡng, Kỹ thuật y học hệ đại học và trung cấp. Đối với ngành Y - Dược có những tình huống lâm sàng về sử dụng thuốc, ngành Kỹ thuật y học cũng có những tình huống lâm sàng áp dụng vào qui trình Điều dưỡng,ngành Kỹ thuật y học có những câu hỏi về các thuốc ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm.LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1LINK DOWNLOAD - BẢN 2021 - TÁI BẢN LẦN THỨ 11 (UPDATING...)


LINK DOWNLOAD - BẢN 2024 - TÁI BẢN LẦN THỨ 12 (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: