SÁCH SCAN - Trắc nghiệm dược lực học - Tái bản lần thứ 8 (Trần Thị Thu Hằng)


Quyển trắc nghiệm Dược lực học nhằm đáp ứng nhu cầu ôn tập của học viên Y, Dược, Điều dưỡng, Kỹ thuật y học hệ đại học và trung cấp. Đối với ngành Y - Dược có những tình huống lâm sàng về sử dụng thuốc, ngành Kỹ thuật y học cũng có những tình huống lâm sàng áp dụng vào qui trình Điều dưỡng,ngành Kỹ thuật y học có những câu hỏi về các thuốc ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm. Bố cục của quyển sách gồm:


Tóm tắt các thuốc trong nhóm, Giải thích các từ khóa, Đáp án, Giải thích cặn kẽ cề điều đúng hoặc điều sai.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: