500 câu hỏi và trả lời phỏng vấn khi xin việc bằng tiếng anh

Bạn đang cầm trên tay cuốn Ebook “ 500 Câu Hỏi và Trả Lời Phỏng Vấn Xin Việc bằng Tiếng Anh”. Cuốn sách là nền tảng để Bạn vững bước vào cánh cửa của Nhà tuyển dụng, bởi lẽ trong sự phát triển toàn cầu hiện nay,  những cuộc phỏng vấn bằng Tiếng Anh ở bất kì công ty nào cũng là bắt buộc và điều kiện tiên quyết. 

Hiểu được sự cần thiết đó, Hellochao đã thiết kế ra Ebook này với mục đích cung cấp các câu hỏi và câu trả lời tham khảo bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt với nhiều câu hỏi và câu trả lời ở  nhiều dạng khác nhau, phù hợp với nhiều ngành nghề và yêu cầu riêng của từng ứng viên. 

Cuốn sách được chia làm 2 phần:  

I. Ask and answer. (Hỏi và trả lời) là những câu hỏi từ nhà tuyển dụng và câu trả lời gợi  ý dành cho người được phỏng vấn. 

II. Ask the interviewer. (Hỏi người phỏng vấn)  là những câu hỏi của người được phỏng vấn dành cho nhà tuyển dụng nếu họ muốn biết thêm thông tin từ nhà tuyển dụng. 

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: