Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phòng vệ chính đáng trong luật hình sự việt nam


Đối với mỗi con người, tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tự do và các lợi ích hợp pháp là các giá trị cần được Nhà nước bảo vệ, xã hội và mỗi cá nhân khác trong xã hội tôn trọng, không xâm phạm. Tại Lời Nói đầu Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người của Liên Hợp quốc năm 1948 đã khẳng định:
Việc thừa nhận phẩm giá vốn có, các quyền bình đẳng và không thể tách rời của mọi thành viên trong gia đình nhân loại là cơ sở cho tự do, công bằng và hòa bình trên thế giới... Điều cốt yếu là quyền con người cần phải được pháp luật bảo vệ để con người không buộc phải nổi dậy như là một biện pháp cuối cùng nhằm chống lại sự độc tài và áp bức... Các quốc gia thành viên đã cam kết, cùng với Liên Hợp quốc, phấn đấu thúc đẩy sự tôn trọng và tuân thủ chung các quyền và tự do cơ bản của con người [31, tr.25].

Như vậy, việc ghi nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người như Hiến pháp Việt Nam năm 2013 đã ghi nhận chính là nhiệm vụ chung của cộng đồng quốc tế, các dân tộc và mỗi quốc gia, mỗi Nhà nước, mỗi Chính phủ đến các cơ quan có trách nhiệm bảo vệ, nhất là trước sự xâm hại của tội phạm.

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Anh Tú Nguyễn) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: