Thiết kế nâng cấp hệ truyền động điện cơ cấu nâng hạ gầu của máy xúc ЭKΓ4,6


Trong công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, cùng với sự phát triển vượt bậc của các ngành kỹ thuật điện tử, công nghệ thông tin, ngành tự động hoá đó và đang đạt được nhiều tiến bộ mới. Nền giáo dục đóng vai trũ quan trọng trong cụng cuộc này đặc biệt là đào tạo ra đội ngũ cán bộ có tay nghề cao, biết kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực tiễn lao động sản xuất.
Ở nước ta, mặc dự là một nước chậm phỏt triển, trong những năm gần đõy cựng với sự đũi hỏi của sản xuất cũng như sự hội nhập vào nền kinh tế thế giớithỡ việc ỏp dụng cỏc tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt là sự tự động hoỏ cỏc quỏ trỡnh sản xuất ngày càng được chỳ trọng, nhằm tạo bước phỏt triển mới, hàm lượng chất xỏm cao tiến tới hỡnh thành một nền kinh tế tri thức
Ngày nay tự động hoỏ điều khiển cỏc quỏ trỡnh sản xuất đó đi vào từng ngừ nghỏch và trong tất cả cỏc khõu của quỏ trỡnh tạo ra  sản phẩm. việc tăng năng suất mỏy và giảm giỏ thành thiết bị của mỏy là hai yờu cầu chủ yếu đối với hệ thống truyền động điện và tự động hoỏ.
Nhằm nõng cao khả năng tự động của cỏc thiết bị và mỏy múc ta cần cải tiến những hệ thống truyền động đó lỗi thời. Và thay vào đú là cỏc hệ truyền động  mới đỏp ứng được những yờu cầu đũi hỏi của sản xuất cũng như mức độ tự động hoỏ. Vỡ thế em đó được giao đề tài thiết kế tốt nghiệp “ Thiết kế nõng cấp hệ truyền động điện cơ cấu nõng hạ gầu của mỏy  xỳc íKÃ4,6”NỘI DUNG:

Chương 1:Đặc điểm công nghệ và trang bi điện máy xúc 1
 1.1 Phân loại máy xúc 1
 1.1.1 Phân loại theo đặc tính sử dụng 1
1.1.2 Phân loại theo cơ cấubốc xúc 1
1.1.3 Phân loại theo thể tích gầu xúc 1
1.1.4 Phân loại theo cơ cấu truỳên lực 2
1.1.5 Phân loại theo cấu tạo của cơ cấu di chuyển 2
1.2.Các yêu cầu cơ bản đối với hệ truỳên động điện cáccơ cấu máy xúc 2
1.2.1. Đường đặc tính cơ 2
1.2.2. Động cơ truyềnđộng 3
1.2.3. Động cơ truyền động các cơ cấu chính 3
1.2.4. Các thiết bị điều khiển 3
1.2.5. Hệ thống điều khiển hệ truyền động 3
Chương 2: Hệ thống cấp điện máy xúc íKÃ-8ẩ 5
2.1. Đặc tính kỹ thuật và các thông số cơ bản của máy xúc 5
+ Đặc tính kỹ thuật 5
+ Kích thước hình học của máy 6
+ Vị trí các thiết bị điều khiển, các khí cụ điẹn trên máy 7
+ Bảng bố trí thiết bị tủ điều khiển A5 8
+ Thiết bị tủ A5 9
+ Tủ công tắc tơ A4 10
2.2 Giới thiệu cỏc phần tử trong hệ truyền động 14
2.2.1 Động cơ điện một chiều 14
2.2.2 Khuyếch đại từ 16
2.3 Nguyờn lý làm việc của cỏc hệ truyền động điện 20
2.3.1 Mạch điều khiển chung 20
2.3.2 Hệ truyền động ra vào tay gầu 23
2.3.3 Hệ truyền động quay và di chuyển 26
2.3.4 Hệ truyền động nõng hạ gầu 30
Chương III: Tớnh chọn mạch lực 33
3.1 Yờu cầu đối với mạch chỉnh lưu 33
3.1.1 Chỉ tiờu kĩ thuật 33
3.1.2 Chỉ tiờu kinh tế 33
3.2 Lựa chọn phương ỏn 34
3.2.1 Cỏc sơ đồ chỉnh lưu 34
3.2.2 Cỏc phương ỏn đảo chiều động cơ 38
3.3 Tớnh chọn mạch lực 40
3.3.1 Tớnh chọn thyristor 40
3.3.2 Tớnh toỏn mỏy biến ỏp chỉnh lưu 42
3.3.3 Tớnh chọn cỏc thiết bị bảo vệ 45
Chương IV: Tớnh chọn mạch điều khiển 48
4.1Yờu cầu chung đối với mạch điều khiển 48
4.2 Cỏc nguyờn tắc điều khiển 48
4.2.1 Nguyờn tắc điều khiển thẳng đứng tuyến tớnh 49
4.2.2 Nguyờn tắc điều khiển thẳng đứng arccos 50
4.3 Nguyờn lý thiết kế mạch điều khiển 50
4.4 Tớnh chọn mạch điều khiển 51
4.4.1 Tớnh tầng khuyếch đại xung 52
4.4.2 Tớnh biến ỏp xung 53
4.4.3 Tớnh chọn bộ tạo xung chựm 55
4.4.4 Tớnh chọn khõu so sỏnh 56
4.4.5 Tớnh chọn khõu điện ỏp tựa 57
4.4.6 Tớnh chọn khõu đồng bộ 59
4.4.7 Tớnh chọn khõu phản hồi õm tốc độ 60
4.4.8 Tớnh chọn khõu phản hồi õm dũng điện 61
4.4.9 Tớnh chọn khõu phản hồi õm điện ỏp 61
4.5 Tớnh chọn  khõu cỏch ly 62
4.6 Thiết kế mạch logic đảo chiều 63
4.7 Tớnh chọn khối nguồn điều khiển 67
4.6.1 Chức năng của khối nguồn điều khiển 67
4.6.2 Tớnh chọn thiết bị 67
Chương V: Tổng hợp và mụ phỏng hệ thống 73
5.1 Tổng hợp cỏc bộ điều chỉnh 73
5.2 Mụ hỡnh toỏn học 76
5.2.1 Mụ hỡnh toỏn học động cơ điện một chiều 76
5.2.2 Mụ tả toỏn học cuộn kớch từ mỏy phỏt 76
5.3 Xõy dựng cấu trỳc hệ thống điều khiển 77
5.3.1 Bộ điều chỉnh điện ỏp ra của mỏy phỏt 77
5.3.2 Bộ điều chỉnh dũng điện 81
5.3.3 Bộ điều chỉnh tốc độ 83
5.4 Mụ phỏng hệ thống 87

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: