SLIDE BÁO CÁO - Tìm hiệu Hệ thống Water Chiller


Từ khi hình thành và phát triển con ngươi luôn cải tạo tự nhiên để phục vụ cho nhu cầu sống của mình. Khi đạt được nhu cầu này thì con người lại phát sinh những nhu cầu mới cao hơn. Nếu nhử ban đầu con người chỉ cần lửa để sưởi ấm thì ngày nay con người cần một môi trường ấm áp vào mùa đông nhưng lại mát mẻ về mùa hè. Không chỉ có nhu cầu về nhiệt độ mà độ ẩm, độ ồn, độ sạch của không khí củng được quan tâm. Để đạt được những nhu cầu đó thì hàng loạt phương pháp được đưa ra. Những phương pháp này có thể khác nhau hoàn toàn hay giống nhau ở một số vấn đề nhưng đều được gọi chung là điều hòa không khí.
1. Giới thiệu chung
2. Tổng quan về điều hòa không khí
3. Phân loại hệ thống điều hòa không khí
4. Hệ thống điều hòa Water Chiller
5. Sơ đồ hệ thống điều hòa Water Chiller
6. Kết luận

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: