ĐỒ ÁN - Thiết kế máy rửa nông sản


Công nghiệp chế biến là một khâu quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Nó góp phần điều hòa thực phẩm giữa các vùng, hạn chế sự khan hiếm thực phẩm khi giáp hạt và thừa ứa khi rộ vụ, góp phần sử dụng tiết kiệm nguyên liệu thực phẩm, thúc đẩy nền sản xuất công nghiệp phát triển. Yêu cầu hàng năm của ngành công nghiệp chế biến về các trang thiết bị cũng đa dạng phong phú.
Để thực hiện các yêu cầu đó. Đứng trước nền công nghiệp chế biến và ngành chế tạo máy chế biến. Trong những năm gần đây, các trường đại học và cao đẳng đã đào tạo ra những đội ngũ kỹ sư thiết kế để đáp ứng những đòi hỏi về nhiều mặt của ngành công nghiệp và chế tạo máy chế biến. Sau quá trình học tập tại Trường Đại học Bách Khoa TP.Hồ Chí Minh và
trong phạm vi khả năng cho phép. Bản thân em dưới sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Thanh Nam đã nghiên cứu và thực hiện đề tài thiết kế “Máy rửa nông sản”. Với khuôn khổ một luận án tốt nghiệp em đã thực hiện được một số yêu cầu sau:


- Tìm hiểu và phân loại một số nông sản nhiệt đới.
- Tìm hiểu các phương pháp rửa sản phẩm nông nghiệp.
- Ap dụng phương pháp rửa bằng dòng nước chuyển động.
- Thiết kế máy rửa để vận dụng phương pháp trên.

NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NÔNG SẢN, QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN NÔNG SẢN
1.1- Tổng quan về nông sản .................................................................... Trang 1
1.2- Giới thiệu các loại nông sản nhiệt đới ....................................................... 2
1.3- Quá trình cơ bản trong sản xuất chế biến ................................................. 3
1.4- Các phương pháp rửa trong công nghệ chế biến ....................................... 6
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT MÁY RỬA NÔNG SẢN
2.1- Mục đích và phạm vi ứng dụng ...................................................... Trang 13
2.2- Các bộ phận máy cần tính toán thiết kế ................................................. 14
CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN MÁY BƠM NƯỚC VÀ MÁY NÉN KHÍ
3.1- Giới thiệu chung về máy bơm ........................................................ Trang 15
3.2- Tính toán công suất máy bơm .................................................................. 18
3.3- Công suất thực tế của máy bơm ............................................................... 22
3.4- Tổn thất đường ống máy bơm .................................................................. 28
3.5- Tính toán công suất máy nén khí ............................................................. 40
3.6- Công suất thực tế của máy nén khí .......................................................... 48
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ BỘ PHẬN CỐ ĐỊNH MÁY RỬA ĐA NĂNG
4.1- Bể rửa nguyên liệu ....................................................................... Trang 52
4.2- Bể chứa nước tái sử dụng ........................................................................ 54
4.3- Cụm tang quay.......................................................................................... 55
4.4- Sườn máy .................................................................................................. 64
4.5- Động cơ .................................................................................................... 68
4.6- Hệ thống điện .......................................................................................... 69
CHƯƠNG 5: ĐIỀU KHIỂN, SỬ DỤNG, BẢO QUẢN
5.1- Điều khiển ...................................................................................... Trang 71
5.2- Sử dụng ..................................................................................................... 71
5.3- Bảo quản .................................................................................................. 71

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: