ĐỒ ÁN - Thiết kế chế tạo mô hình máy cắt kính


Để quá trình nghiên cứu đi đúng hướng và đạt kết quả tốt thì việc kế thừa lại các thành tựu khoa học công nghệ trước đó là vô cùng quan trọng. Máy cắt kính trên thế giới đã được nghiên cứu và đưa vào sản suất được một quãng thời gian không ngắn. Do đó máy cắt kính trên thế giới đã đạt được yêu cầu về tính công nghệ cao về kết cấu và tính mỹ thuật. Có thể kể ra các loại máy cắt kính đang được dùng trên thế giới như: máy cắt kính laser YH 2000D, máy cắt tia nước hạt mài
CNC TTP-380…
Nhu cầu cắt kính trong nước ta hiện nay đang tăng theo nhu cầu xây dựng nhà cao tầng và những công trình mang tính thẩm mỹ cao của quốc gia. Tuy nhiên chưa có nhiều nhà máy có thể đáp ứng được nhu cầu cấp thiết mang tính thập kỷ này. Còn các cơ sở nhỏ lẻ chủ yếu vẫn sử dụng dao cắt kính kim cương cầm tay với lực cắt phụ thuộc nhiều vào tay nghề người thợ.


NỘI DUNG:

CHƢƠNG I TỔNG QUAN VỀ PHƢƠNG PHÁP TẠO HÌNH KÍNH TẤM .... 11
1.1. Ứng dụng của Kính Tấm ............................................................................... 11
1.2. Hai hình thức cắt kính. .................................................................................. 12
1.2.1. Cắt kính bằng tay. ................................................................................. 12
1.2.2. Cắt kính bằng máy. ............................................................................... 14
1.3. Các phương pháp tạo hình kính tấm. ............................................................. 17
1.3.1. Phương pháp cắt kính sử dụng tia laser. ............................................... 17
1.3.2. Phương pháp cắt kính bằng tia nước có hạt mài. .................................. 24
1.3.3. Phương pháp cắt kính sử dụng lưỡi cắt kim cương. .............................. 28
CHƢƠNG II PHƢƠNG PHÁP CẮT KÍNH SỬ DỤNG LƢỠI CẮT KIM
CƢƠNG ................................................................................................................ 30
2.1. Các yếu tố cơ bản trong quá trình cắt. ........................................................... 30
2.1.1. Chiều sâu cần thiết của vết nứt.............................................................. 30
2.1.2. Rãnh chứa phoi. .................................................................................... 31
2.1.3. Hiện tượng phục hồi vết nứt. ................................................................. 32
2.1.4. Ứng suất dư. ......................................................................................... 32
2.1. 5. Sự mở rộng vết cắt . ............................................................................. 32
2.1.6. Miền tiếp xúc, miền áp lực làm việc và ảnh hưởng của các thông số lưỡi
cắt................................................................................................................... 33
2.2. Các chỉ tiêu chất lượng.................................................................................. 34
2.2.1. Yêu cầu chất lượng vết cắt: ................................................................... 34
2.2.2. Yêu cầu chất lượng mặt cắt sau khi tách. .............................................. 34
2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình cắt. .................................................. 34
2.3.1. Độ cứng vững của hệ thống công nghệ.................................................. 35
2.3.2. Kết cấu hệ thống đầu cắt. ...................................................................... 35
2.3.3. Áp lực của đầu cắt và các thông số hình học của lưỡi cắt. .................... 38
2.3.4. Chế độ gia công tinh lưỡi cắt. ............................................................... 40
2.3.5. Tốc độ cắt - chế độ chăm sóc lưỡi cắt. .................................................. 41
2.3.6. Dung dịch cắt. ....................................................................................... 42
2.3.7. Ứng suất dư. ......................................................................................... 44
2.3.8. Tuổi thọ lưỡi cắt.................................................................................... 45
2.4. Chọn chế độ cắt. ........................................................................................... 46
CHƢƠNG III PHÂN TÍCH CHỌN PHƢƠNG ÁN THIẾT KẾ MÁY ............. 47
3.1. Yêu cầu kỹ thuật của máy. ............................................................................ 47
3.2. Lựa chọn phương án thiết kế máy. ................................................................ 49
3.2.1. Phương án 1- sử dụng cánh tay máy điều khiển đầu cắt. ....................... 49
3.2.2. Phương án 2- Bàn máy di chuyển trên các trục, đầu cắt đứng yên. ....... 50
3.2.3.Phương án 3- Đầu cắt di chuyển trên các trục, bàn máy đứng yên ......... 51
3.3. Thiết kế sơ đồ nguyên lý máy. ...................................................................... 52
3.3.1. Sơ đồ khối ............................................................................................. 53
3.3.2. Nguyên lý hoạt động của máy............................................................... 53
CHƢƠNG IV THIẾT KẾ CÁC CỤM CHI TIẾT CHÍNH ................................ 55
4.1. Phân tích hoạt động của các cụm chi tiết. ...................................................... 55
4.1.1. Bàn máy. ............................................................................................... 55
4.1.2. Trục X ................................................................................................... 55
4.1.3. Trục Y ................................................................................................... 56
4.1.4. Hệ thống đầu cắt ................................................................................... 59
4.1.5. Các cụm chi tiết phụ.............................................................................. 61
4.2. Thiết kế các cụm trục X,Y. ........................................................................... 61
4.2.1. Phân tích chọn bộ truyền....................................................................... 61
4.2.2. Phân tích chọn cơ cấu dẫn hướng ......................................................... 68
4.2.3. Tính toán bộ truyền đai răng ................................................................. 70
4.2.4. Tính toán độ biến dạng trên các trục ..................................................... 74
CHƢƠNG V THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ....................................... 79
5.1. Lựa chọn phương án thiết kế hệ thống điều khiển ......................................... 79
5.1.1. Yêu cầu kỹ thuật của hệ thống điều khiển .............................................. 79
5.1.2. Hướng giải quyết .................................................................................. 81
5.2. Lý thuyết chung về hệ thống điều khiển máy cắt kính ................................... 89
5.2.1. Giải thuật PID ...................................................................................... 89
5.2.3. Enconder quang tương đối - Bộ điều xung .......................................... 101
5.3. Thiết kế các cụm điều khiển chính của máy cắt kính ................................... 104
5.3.1. Điều khiển động cơ Servo bằng IC ATMEGA 16 ................................. 104
5.3.2. Phương án lựa chọn vi điều khiển ....................................................... 110
5.3.3. Lựa chọn động cơ và encoder ............................................................. 115
5.4. Thiết kế thuật toán điều khiển và lập trình phần mềm ................................. 119
5.4.1. Thuật toán nội suy đường thẳng .......................................................... 119
5.4. 2. Thuật toán nội suy đường tròn ........................................................... 120
CHƢƠNG VI THỬ NGHIỆM MÁY CẮT KÍNH ........................................... 123
6.1. Kiểm nghiệm thực tế ................................................................................... 123
6.1.1. Thực hiện chạy không các trục của máy cắt kính: ............................... 123
6.1.3.Thực hiện cắt kính qua tọa độ (tự động):.............................................. 128
6.2. Hướng dẫn sử dụng máy. ............................................................................ 129
6.3. Kiểm tra, bảo dưỡng và bảo trì. ................................................................... 130

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: