TRẮC NGHIỆM GUYTON TIẾNG VIỆT - GUYTON & HALL PHYSIOLOGY REVIEW


1. Điểm nào trong các đặc điểm sau được tạo ra bởi sự khuếch tán đơn giản và dễ dàng của glucose?
a. Sự giảm của một grandient điện hóa.
b. Bão hòa.
c. Yêu cầu năng lượng trao đổi chất.
d. Bị ngăn cản bởi sự xuất hiện của galactose.
e. Yêu cầu gradient Na+.
2. Trong pha đi lên của điện thế hoạt động thần kinh?
a. Có liên kết lưu hành bên ngoài và nội bào trở nên âm hơn.
b. Có liên kết lưu hành bên ngoài và nội bào trở ên bớt âm hơn.
c. Có liên kết lưu hành bên trong và nội bào trở nên âm hơn.
d. Có liên kết lưu hành bên trong và nội bào trở nên bớt âm hơn.

3. Dung dịch A và B được ngăn cách bởi màng bán thấm cho phép K thấm qua, nhưng không cho Cl thấm qua. Dung dịch A là 100 mM KCl và dung dịch B là 1 mM KCl, luận điểm nào sau đây đúng về dung dịch A và B?
a. Ion K+ sẽ dễ dàng thấm qua từ dung dịch A sang dung dịch B cho tới khi [K+] của cả 2 dung dịch đạt 50.5 mM.
b. Ion K+ sẽ dễ dàng thấm qua từ dung dịch B sang dung dịch A cho tới khi [K+] của cả 2 dung dịch đạt 50.5 mM.
c. KCl sẽ dễ dàng thấm qua từ dung dịch A sang dung dịch B cho tới khi [KCl] của cả 2 dung dịch đạt 50.5 mM.
d. Ion K+ sẽ dễ dàng thấm qua từ dung dịch A sang dung dịch B cho tới khi điện thế màng bên dung dịch A âm hơn so với dung dịch B.
e. Ion K+ sẽ dễ dàng thấm qua từ dung dịch A sang dung dịch B cho tới khi điện thế màng bên dung dịch A dương hơn so với dung dịch B.
4. Trình tự thời gian chính xác cho hiện tượng xảy ra tại các khớp nối thần kinh là ?
a. Điện thế hoạt động trong các thần kinh vận động, sự khử cực của màng sau synap, hấp thu Ca2+ vào các cúc tận cùng thần kinh trước synap.
b. Hấp thụ Ca2+ vào cúc tận cùng thần kinh trước synap, giải phóng Acetyl Cholin, sự khử cực của màng sau synap.
c. Giải phóng Acetyl Cholin, điện thế hoạt động trong các thần kinh vận động, điện thế hoạt động trong các sợi cơ.
d. Hấp thụ Ca2+ vào màng sau của synap, điện thế hoạt động xuất hiện ở màng sau synap, điện thế hoạt động trong các sợi cơ.
e. Giải phóng Acetyl Cholin, điện thế hoạt động xuất hiện ở màng sau synap, điện thế hoạt động trong các sợi cơ.
5. Những đặc điểm hoặc thành phần được tạo ra bởi cơ xương và cơ trơn ?
a. Sợi ngắn và sợi mỏng được sắp xếp trong các sarcomeres ( cái này là 1 khái niệm).
b. Troponin.
c. Sự tăng cao trong nội bào của [Ca2+] để kích thích - co khớp nối.
d. Sự tự phát khử cực của điện thế màng.
e. Mức độ cao của các khớp nối điện thế giữa các tế bào
6. Kích thích lặp lại sợi cơ xương gây ra sự co kéo dài (uốn ván).Sự tích lũy chất tan nào trong dịch nội bào gây ra tình trạng uốn ván.
a. Na+
b. K+
c. Cl_
d. Mg2+
e. Ca2+
f. Troponin
g. Calmodulin
h. Adenosin Triphosphat ( ATP).
7. Dung dịch A và dung dịch B được phân ra bởi màng có thấm với Ca2+ và không thấm với Cl-.Dung dịch A chứa 10mM CaCl2, và dung dịch B chứa 1 mM CaCl2. Giả sử rằng 2.3 RT/F = 60 mV, Ca2+ sẽ ở trong trạng thái cân bằng điện hóa khi
a. Dung dịch A là +60mV.
b. Dung dịch A là +30mV.
c. Dung dịch A là -60mV.
d. Dung dịch A là -30mV.
e. Dung dịch A là +120mV.
f. Dung dịch A là -120mV.
g. Nồng độ của Ca2+ của 2 dung dịch là bằng nhau.
h. Nồng độ của Cl- của 2 dung dịch là bằng nhau

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Quang Trung) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: