SÁCH SCAN - Phẫu thuật miệng Tập 1. Gây tê - nhổ răng (TS. BS. Lê Đức Lánh Cb)


Phẫu thuật răng miệng là một môn học lâm sàng chuyên khoa Răng Hàm Mặt có sự liên quan chặt chẽ với Giải phẫu đầu mặt, Dược lý, Bệnh học miệng. Sự liên quan đó như một đòi hỏi khách quan cần có kiến thức tổng hợp cho việc đào tạo và thực hành điều trị. Được sự khuyến khích, giúp đỡ của Ban Chủ nhiệm Khoa và với ý thức trách nhiệm xây dựng giáo trình của mỗi cán bộ giảng trong bộ môn, nhằm mục tiêu hệ thống, cập nhật các kiến thức về phẫu thuật răng miệng cho việc đào tạo và hành nghề bác sĩ Răng Hàm Mặt.


NỘI DUNG:

Tập 1 - Gây tê - nhổ răng. Dùng cho đào tạo bác sĩ răng hàm mặt.

Lời nói đầu
Chương I. Vô trùng
Chương II. Gây tê
Chương III. Nhổ răng
Chương IV. Nhổ răng cho những bệnh nhân đặc biệt

Đáp án môn học

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE

LINK DOWNLOAD (GIÁO TRÌNH)

LINK DOWNLOAD (SÁCH SCAN)
M_tả

No comments: