Đánh giá kết quả phẫu thuật thay khớp háng toàn phần có xi măng


NỘI DUNG:

Chuong 1: Tổng quan . 3
1.1. Đặc điểm giải phẫu sinh lý của khớp háng 3
1.1.1. ổ cối 3
1.1.2. Chỏm đùi . 4
1.1.3. Cổ xương đùi . 5
1.1.4. Mạch máu nuôi vùng cổ chỏm xương đùi . 7
1.1.5. Hệ thống nối khớp . 8
1.1.6. Bao hoạt dịch khớp . 10
1.1.7. Chức năng của khớp háng . 10
1.2. Bệnh lý thoái hóa khớp háng 12
1.3. Hoại tử chỏm xương đùi 14
1.3.1. Hoại tử chỏm xương đùi do chấn thương 15
1.3.2. Hoại tử chỏm xương đùi không do chấn thương . 16
1.4. Gãy cổ xương đùi . 17
1.4.1. Phân loại theo Linton 17
1.4.2. Phân loại dựa trên góc tạo bởi hướng đường gẫy và mặt
phẳng ngang theo Pauwels . 17
1.4.3. Phân loại theo mức độ di lệch ổ gẫy (theo Garden r.s) . 18
1.5. Sơ lược lịch sử phẫu thuật thay khớp háng . 20
1.5.1. Trên thế giới 20
1.5.2. Tình hình thay khớp háng toàn phần tại Việt Nam . 22
1.5.3. Khớp háng toàn phần 24
1.6. Chỉ định và chống chỉ định thay khớp háng toàn phần 30
1.6.1. Chỉ định phẫu thuật . 30
1.6.2. Chống chỉ định 31
1.7. Một số đường mổ . 31
1.8. Một số biến chứng hay gặp trong và sau mổ 34
1.8.1. Biến chứng trong mổ . 34
1.8.2. Biến chứng sớm sau mổ 34
1.8.3. Biến chứng xa sau mổ . 35

Chuong 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 36
2.1. Đối tượng nghiên cứu . 36
2.1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân . 36
2.1.2. Tiêu chuẩn loại 36
2.2. Phương pháp nghiên cứu 36
2.2.1. Các bước tiến hành 36
2.2.2. Các chỉ tiêu nghiên cứu . 37
2.2.3. Kỹ thuật mổ thay khớp háng toàn phần 40
2.2.4. Phân tích và xử lý số liệu 46

Chuong 3: Kết quả nghiên cứu 47
3.1. Đặc điểm bệnh nhân nghiên cứu 47
3.1.1. Tuổi . 47
3.1.2. Giới 48
3.2. Phân loại các bệnh lý vùng khớp háng tính theo ổ khớp 48
3.3. Các phương pháp điều trị trước khi được thay khớp háng toàn phần . 49
3.4. Thời gian bị bệnh cho đến lúc được phẫu thuật . 49
3.5. Các cỡ ổ cối đã được sử dụng . 50
3.6. Các độ dài của chỏm 50
3.7. Kết quả nghiên cứu sau mổ 50
3.7.1. Kết quả gần sau mổ . 50
3.7.2. Kết quả xa sau mổ . 52
3.8. Tai biến và biến chứng . 56
3.8.1. Tai biến trong mổ 56
3.8.2. Biến chứng sớm sau mổ 56
3.8.3. Biến chứng muộn sau mổ 56
3.8.4. Mức độ ngắn chi 57

Chuong 4: Bàn luận 68
4.1. Chỉ định thay khớp háng toàn phần 68
4.1.1. Tuổi liên quan đến chỉ định . 68
4.1.2. Giới 68
4.1.3. Chỉ định TKHTP với bệnh lý khớp háng . 69
4.1.4. Chỉ định thay khớp háng toàn phần với gãy cổ xương đùi
và di chứng sau gãy cổ xương đùi 70
4.1.5. Chỉ định với hỏng khớp nhân tạo 71
4.2. Kết quả sớm sau phẫu thuật . 73
4.3. Kết quả xa sau phẫu thuật 75
4.4 . Lựa chọn loại khớp nhân tạo có xi măng hoặc không có xi măng . 77
4.5. Tai biến và biến chứng . 79
4.5.1. Tai biến trong phẫu thuật 79
4.5.2. Biến chứng sớm . 81
4.5.3. Biến chứng muộn sau mổ 83

Kết luận 87
Tài liệu tham khảo

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: