SÁCH SCAN - Bài tập cơ học kết cấu Tập 2 - Hệ siêu tĩnh (Lều Thọ Trình & Nguyễn Mạnh Yên)


Hệ Siêu Tĩnh Cơ học kết cấu là một phần kiến thức cơ sở đối với kỹ sư thuộc các ngành xây dựng cơ bản. Cuốn sách này được biên soạn nhằm giúp các kỹ sư và sinh viên nghiên cứu luyện tập khả năng nhận xét, phán đoán tính chất chịu lực của kết cấu và kỹ năng tính toán kết cấu khi chịu các nguyên nhân tác dụng thường gặp trong thực tế.

NỘI DUNG:

Cuốn sách có hai tập, ở tập 2 này các tác giả chỉ tập trung giới thiệu những bài tập về Hệ siêu tĩnh.

Phần đề bài

Chương 5: Tính hệ phẳng siêu tĩnh theo phương pháp lực

Bài tập lớn 2: Tính hệ phẳng siêu tĩnh theo phương pháp lực

Chương 6: Tính hệ phẳng siêu động theo phương pháp chuyển vị

Chương 7: Phương pháp hỗn hợp và phương pháp liên hợp

Chương 8: Hệ không gian

Chương 9: Phương pháp phân phối momen

Chương 10: Phương pháp tính gần đúng

Chương 11: Phương pháp động học

Chương 12: Tính kết cấu theo trạng thái giới hạn.

LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: