SÁCH SCAN - Giáo trình Phương pháp thiết kế kỹ thuật (Nguyễn Thanh Nam)


Mục đích của cuốn sách là cung cấp cho người thiết kế phương pháp và công cụ thực hiện thiết kế một cách hiệu quả, bao gồm những vấn đề của bài toán thiết kế cơ khí và cách giải quyết chúng. Nó cũng có thể áp dụng cho các bài toán thiết kế khác trong các lĩnh vực điện, công nghệ thông tin hay xây dựng …

Cuốn sách được dùng làm giáo trình cho sinh viên ngành cơ khí nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về phương pháp và kỹ thuật thiết kế có tính khoa học, hệ thống, sáng tạo cũng như phương pháp làm việc theo nhóm để có thể triển khai thiết kế đạt chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xu thế hội nhập của đất nước.

LƯU Ý: 

Tài liệu này được hỗ trợ bởi Group "Free Load Tài Liệu" chỉ dùng phục vụ cho mục đích học tập và nghiên cứu.

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: