SÁCH SCAN - Hóa học hữu cơ - Tập I - Sách đào tạo Dược sĩ Đại học (GS.TS. Trần Mạnh Bình - PGS.TS. Nguyễn Quang Đạt)


Sách Hóa học hữu cơ Tập 1 được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của Trường Đại học Dược Hà Nội trên cơ sỏ chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm huyết với công tác đào tạo biên soạn theo phương châm: Kiến thửc cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.
Sách Hóa học hữu cơ Tập 1 đả được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy-học chuyên ngành dược của Bộ Y tế thẩm định vào năm 2006. Bộ Y tế ban hành làm tài liệu dạy-học chính thức của ngành Y tế. Trong thời gian từ 3 đến 5 năm, sách phải được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.

Bộ Y tế xin chân thành cảm ơn GS.TS. Trần Mạnh Bình, PGS.TS. Nguyễn Quang Đạt và TS. Ngô Mai Anh của Bộ môn Hóa hữu cơ Trường Đại học Dược Hà Nội đả dành nhiều công sức hoàn thành cuốn sách này, cảm ơn GS.TSKH. Nguyễn Đình Triệu và PGS.TS. Trương Thế Kỷ đâ đọc phản biện để cuốn sách được hoàn chình kịp thời phục vụ cho công tác đào tạo nhân lực y tế.

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: