Bài tập lớn môn marketing xây dựng chiến lược marketing sản phẩm trong hoạt động của nhà xuất bản kim đồng


Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta có những chuyển biến tích cực, từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Trong điều kiện đổi mới này, maketing ngày càng có vị trí quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp trên nhiều góc độ. Marketing giúp cho doanh nghiệp linh hoạt trong kinh doanh, nắm bắt được thời cơ, nhu cầu khách hàng, chiến thắng trong cạnh tranh và thu được lợi nhuận. Trong nền kinh tế thị trường, marketing là một hoạt động rất quan trọng có tính chất quyết định tới việc tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp, nó đảm bảo lợi nhuận có thể có của doanh nghiệp khi tham gia vào quá trình kinh doanh trên thị trường, là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, tạo ra những cơ hội tốt nhất để tiêu thụ được tốt nhất sản phẩm của doanh nghiệp. Hoạt động marketing của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường là quá trình tổ chức, quản lý và điều khiển các hoạt động nhằm tạo ra khả năng và đạt được mục tiêu tiêu thụ có hiệu quả nhất sản phẩm của một tổ chức trên cơ sở thoả mãn một cách tốt nhất nhu cầu của nhà sản xuất, nhà thương mại và người tiêu thụ, là tổng thể các biện pháp về tổ chức, kinh tế và kế hoạch nhằm thực hiện việc nghiên cứu nhu cầu thị trường, tổ chức tiêu thụ hàng hoá theo yêu cầu của khách hàng với chi phí kinh doanh nhỏ nhất.

Vì vậy, việc nghiên cứu, xây dựng chiến lược marketing có ý nghĩa to lớn nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nền kinh tế xã hội của đất nước.
Cho đến nay, khái niệm maketing đã không còn xa lạ đối với các ngành kinh tế thông thường trong xã hội. Tuy nhiên trong lĩnh vực xuất bản thì đây lại là một khái niệm khá mới mẻ. Trước đây, theo cơ chế bao cấp xuất bản phẩm làm ra đều không lo lắng về nguồn tiêu thụ. Tuy nhiên trước những biến động không ngừng trong điều kiện kinh tế hiện nay, thì đầu ra, nguồn tiêu thụ các xuất bản phẩm lại trở thành bài toán nan giải cho ngành xuất bản. Làm thế nào để xây dựng được chiến lược maketing phù hợp đã và đang là câu hỏi lớn cho các nhà quản lý. Những quyết định về sản phẩm, giá cả, kênh phân phối và xúc tiến bán hàng có vai trò quan trọng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
Để có được cái nhìn đầy đủ hơn về hoạt động marketing trong hoạt động xuất bản, em đã quyết định chọn đề tài “Xây dựng chiến lược marketing sản phẩm trong hoạt động của nhà xuất bản Kim Đồng” để thực hiện. Với hi vọng bài nghiên cứu nhỏ này sẽ giúp cho em hiểu rõ hơn về hoạt động marketing xuất bản cũng như vai trò của nó đối với hoạt động xuất bản nói riêng và sự phát triển đất nước nói chung.
II. Mục đích nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu, xây dựng chiến lược marketing sản phẩm trong hoạt động xuất bản của nhà xuất bản Kim Đồng. Để thấy được vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng chiến lược marketing nói chung và chiến lược marketing sản phẩm nói riêng trong hoạt động xuất bản.
III. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
Đề tài tập trung vào nghiên cứu, xây dựng chiến lược marketing sản phẩm trong hoạt động xuất bản sách của nhà xuất bản Kim Đồng.
IV. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài được xây dựng trên cơ sở lý luận và phương pháp duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác - Lênin.
Sử dụng tài liệu trong giáo trình, các bài giảng được học trên lớp, tham khảo các sách, báo, tạp chí, wedsite…
Sử dụng các phương pháp: Tổng hợp, phân tích tài liệu, thống kê, đánh giá, so sánh… nhằm rút ra kết luận làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp.
V. Kết cấu của đề tài
Ngoài phần mở đầu và kết luận, bài làm gồm có 3 chương:
Chương I: Cơ sở lí luận
Chương II: Xây dựng chiến lược marketing sản phẩm trong hoạt động xuất bản của nhà xuất bản Kim Đồng
Chương III: Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả marketing sản phẩm

Tài liệu này do thành viên có TK Email (Thúy Nguyễn) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: