SÁCH - Hệ Thống Điều Khiển Tự Động Khí Nén (Nguyễn Ngọc Phương & Nguyễn Trường Thịnh)


Tự động hóa quá trình sản xuất và tự động hóa quá trình công nghệ là yêu cầu bức thiết của giai đoạn chuyển tiếp từ cách mạng khoa học - kỹ thuật sang cách mạng khoa học - công nghệ từ nửa cuối thế kỷ XX và tự động hóa công nghệ cao đầu thế kỷ XXI.
Để thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa nền kinh tế Việt Nam trong tương lai tới thì trình độ công nghệ của sản xuất phải được đánh giá bằng chỉ tiêu công nghệ tiên tiến và tự động hóa. Chỉ tiêu công nghệ tiên tiến và tự động hóa được thể hiện qua trang thiết bị, máy móc, công cụ, và mức độ ứng dụng kỹ thuật điều khiển để tự động hóa quá trình sản xuất.
Với mức độ tự động của thiết bị, chất lượng chế tạo cao, độ chính xác cao, độ tin cậy lớn... thì cacsmays và cụm kết cấu được dùng là truyền động cơ khí - thủy lực - khí nén - điện. Thông tin chuyển tải dưới dạng các năng lượng đó phải là tín hiệu tương tự, nhị phân và tín hiệu số, được xử lý với tốc độ nhanh.

Những trang thiết bị trình độ cao này, đã được chuyển giao công nghệ vào Việt Nam một phần và trong tương lai sẽ còn tiếp tục phát triển. Các vấn đề về khai thác tối ưu, thích nghi hoàn thiện, và mở rộng, để đảm bảo quá trình sản xuất ổn định hiệu quả kinh tế, có sức cạnh tranh thị trường, thì đòi hỏi phải có kiến thức mới về tự động hóa.
Thiết kế hệ thống điều khiển tự động dùng khí nén đóng góp một phần bổ sung kiến thức mới về tự động hóa.
Cuốn sách "Hệ Thống Điều Khiển Tự Động Khí Nén" được trình bày một cách có hệ thống kiến thức về lĩnh vực truyền động khí nén với các phương thức điều khiển đa dạng từ điều khiển bằng Rơ le, IC số, PLC, vi xử lý, cho đến máy tính, từ các khái niệm cơ bản đến các phương pháp thiết kế điều khiển mới nhất hiện đang ứng dụng trong công nghiệp.

NỘI DUNG:

Chương 1. Giới thiệu
Chương 2. Máy nén khí và thiết bị xử lý khí nén
Chương 3. Các phần tử trong hệ thống điều khiển
Chương 4. Cơ cấu chấp hành
Chương 5. Hệ thống điều khiển và thiết bị chân không
Chương 6. Cơ sở lý thuyết điều khiển bằng khí nén
Chương 7. Thiết kế hệ thống điều khiển bằng khí nén
Chương 8. Thiết kế hệ thống điều khiển bằng điện - khí nén
Chương 9. Điều khiển hệ thốn khí nén bằng PLC
Chương 10. Điều khiển hệ thống khí  nén bằng IC số.
Chương 11. Điều khiển hệ thống khí nén bằng vi điều khiển
Chương 12. Điều khiển hệ thống khí nén bằng máy tính
Chương 13. Van tuyến tính
Chương 14. Van Servo khí nén

LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

SÁCH SCAN - Hệ Thống Điều Khiển Bằng Khí Nén (Nguyễn Ngọc Phương)

LINK DOWNLOAD SÁCH (UPDATING...)
M_tả

Không có nhận xét nào: