SÁCH SCAN - Phân tích lí - hóa (GS.TS. Hồ Viết Quý)


Sách Phân tích Lí - Hóa do GS.TS. Hồ Viết Quý biên soạn trình bày về xử lý số liệu thực nghiệm bằng Toán học thống kê, các phương pháp phân tích quang học, phương pháp phân tích điện hóa, phương pháp phân tích vật lí, các phương pháp tách, phân chia các chất, hợp chất. Mời các bạn cùng tham khảo.

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: