SÁCH - Thiết kế các mạng và hệ thống điện (Nguyễn Văn Đạm)


Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá của nước ta trong giai đoạn hiện nay yêu cầu tăng không ngừng sản lượng điện. Để thực hiện được điều đó cần phát triển và mở rộng các nhà máy điện cũng như các mạng và hệ thống điện công suất lớn. Điều này đặt ra những nhiệm vụ quan trọng đối với các kỹ sư ngành hệ thống điện. Một trong những nhiệm vụ đó là thiết kế các mạng và hệ thống điện. Thiết kế là một lĩnh vực quan trọng và khó khăn trong công việc của người kỹ sư nói chung, đặc biệt đối với các kỹ sư hệ thống điện. Thiết kế các mạng và hệ thống điện đòi hỏi phải biết vận dụng tốt những kiến thức lý thuyết và kinh nghiệm để giải quyết vấn đề có tính chất tổng hợp, phức tạp thường gặp trong thực tế.

Thiết kế mạng và hệ thống điện liên quan chặt chẽ với các bài toán kinh tế và kỹ thuật. Vì vậy cuốn sách " Thiết kế mạng và hệ thống điện " này được biên soạn nhằm mục đích cung cấp những kiến thức lý thuyết về tính toán các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và luật chứng kinh tế của các giải pháp kỹ thuật. Sách còn trình bày các phương pháp tính toán các chỉ tiêu chủ yếu về độ tin cậy cung cấp điện cũng như phương pháp tính độ tin cậy khi so sánh kinh tế - kỹ thuật các phương án; các phương pháp kinh tế - kỹ thuật để chọn phương án tối ưu trong thiết kế và phương pháp tính các thông số chế độ của mạng và hệ thống điện. Các giải pháp nâng cao các chỉ tiêu chất lượng điện, nâng cao hiệu quả kinh tế và khả năng tải của mạng điện cũng được trình bày trong cuốn sách

NỘI DUNG:

Chương 1: Những nguyên tắc thiết kế các mạng điện và hệ thống điện
Chương 2: Chọn sơ bộ các sơ đồ mạng điện
Chương 3: Phương pháp tính kinh tế - kỹ thuật
Chương 4: Đánh giá độ tin cậy cung cấp điện khi thiết kế các mạng và hệ thống điện
Chương 5: Tính kinh tế - kỹ thuật để chọn phương án tối ưu của các mạng và hệ thống điện
Chương 6: Tính các chế độ làm việc đặc trưng của các mạng và hệ thống điện
Chương 7: Các phương pháp nâng cao hiệu quả kinh tế và khả năng tải của mạng điện
Chương 8: Ví dụ thiết kế hệ thống điện
Phụ lục
Tài liệu tham khảo

LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: