Tham vấn cho học sinh trung học phổ thông có hành vi lệch chuẩn học đường


Trong những năm gần đây, khi nói đến lứa tuổi học sinh, dư luận nói rất nhiều đến những cụm từ như: bạo lực học đường; quan hệ tình dục sớm; vi phạm pháp luật, nghiện game/internet,... Một kết quả khảo sát của Viện Nghiên cứu và phát triển giáo dục Việt Nam năm 2011 cho thấy, tỷ lệ học sinh nói dối cha mẹ ở bậc tiểu học là 22%, THCS: 50%, THPT: 64%. Còn số liệu do Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ GD-ĐT TS Phùng Khắc Bình cung cấp, qua cuộc điều tra 500 em học sinh THCS ở quận 6, TP.HCM cho thấy 32,2% học sinh có thái độ vô lễ với thầy, cô giáo; nhiều học sinh chỉ chào thầy cô khi ở trong trường còn ra ngoài thì coi như không quen biết, 38% học sinh thường xuyên nói tục.[6]


NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI .............................................. 10
1.1. Một số nghiên cứu về tham vấn học đường ...................................... 10
1.2. Các khái niệm công cụ được sử dụng trong đề tài ........................... 17
1.2.1. Chuẩn mực học đường ................................................................ 17
1.2.2. Hành vi lệch chuẩn ...................................................................... 20
1.2.3. Hành vi lệch chuẩn học đường.................................................... 26
1.2.4. Tham vấn học đường................................................................... 26
1.2.5. Vấn đề điều chỉnh hành vi lệch chuẩn qua tham vấn tâm lý .... 34
1.2.6. Một số đặc điểm tâm lí của học sinh trung học phổ thông ........ 38
CHƯƠNG 2. TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU ............................................................................................. 42
2.1. Tổ chức nghiên cứu ........................................................................... 42
2.1.1. Giai đoạn nghiên cứu lí luận ....................................................... 42
2.1.2. Giai đoạn nghiên cứu thực tiễn................................................... 42
2.1.3. Giới thiệu địa bàn nghiên cứu..................................................... 44
2.2. Phương pháp nghiên cứu .................................................................. 46
2.2.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu................................................. 46
2.2.2. Phương pháp phỏng vấn .............................................................. 46
2.2.3. Phương pháp quan sát ................................................................. 47
2.2.4. Phương pháp nghiên cứu trường hợp ......................................... 47
2.2.5. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi........................................... 48
2.2.6. Phương pháp xử lí số liệu ............................................................ 51
2.2.7. Phương pháp tham vấn trực tiếp .................................................. 51
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.................................................... 55
Thực trạng hành vi lệch chuẩn học đường của học sinh THPT
3.1.1.1. Những hành vi lệch chuẩn học đường liên quan đến học
tập của học sinh THPT X ................................................................... 59
3.1.1.2. Những hành vi lệch chuẩn học đường liên quan đến ứng
xử của học sinh THPT X .................................................................... 64
3.1.1.3. Những hành vi lệch chuẩn học đường liên quan đến bạo
lực của học sinh THPT X ................................................................... 66
3.1.1.4. Những hành vi lệch chuẩn học đường liên quan đến trật tự
an toàn xã hội của học sinh THPT X ................................................. 69
3.2. Tham vấn cho học sinh có hành vi lệch chuẩn học đường trường
THPT X ………………………………………………… ... ………………72
3.2.1. Đôi nét về công việc tham vấn cho học sinh có hành vi lệch
chuẩn học đường trường THPT X ....................................................... 72
3.2.2. Giới thiệu một số trường hợp tham vấn cho học sinh có hành
vi lệch chuẩn học đường trường THPT X............................................ 74
3.2.2.1. Trường hợp 1 ......................................................................... 74
3.2.2.2. Trường hợp 2 ......................................................................... 93
3.2.2.3 Trường hợp 3 .........................................................................110
3.2.3. Đánh giá về quá trình tham vấn cho các trường hợp HS có
HVLCHĐ ............................................................................................128
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .............................................................132
1. Kết luận ................................................................................................132
1.1 Về thực trạng hành vi lệch chuẩn của học sinh THPT.................132
2.2. Hoạt động tham vấn ở trường học ...............................................132
2. Khuyến nghị .........................................................................................133
2.1. Đối với nhà trường, giáo viên .......................................................133
2.2. Đối với gia đình..............................................................................134
2.3. Đối với cán bộ tham vấn học
đường……………………………..132

Tài liệu này do thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về mail của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook.

Thân!

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: