Tổng hợp MeOH từ khí tổng hợp Mô phỏng bằng phần mềm Hysys


Theo bài ra các phản ứng thực hiện ở 250oC, áp suất 10MPa, độ chuyển hóa tính theo chất phản ứng của phản ứng (1) là 90,6 theo CO và của phản ứng (2) là 44 theo CO2.
Khí tổng hợp với lưu lượng 100kgmol/hr (tự chọn do đề bài không cho lưu lượng) ở áp suất ban đầu 1atm được nén qua 02 cấp, cấp 1 nén lên 5Mpa, sau máy nén thứ nhất nhiệt độ tăng cao nên trước khi vào máy nén thứ 2 hỗn hợp khí cần phải làm lạnh để giảm nhiệt độ trước khi được nén tới áp suất yêu cầu (10MPa) trong máy nén thứ 2. Hỗn hợp khí  trước khi đi vào thiết bị phản ứng được gia nhiệt tại thiết bị trao đổi nhiệt bằng tận dụng hỗn hợp khí nóng đi ra từ đỉnh thiết bị phản ứng. Hỗn hợp sau phản ứng được tiếp tục làm lạnh sau khi đi qua thiết bị trao đổi nhiệt và được đưa vào thiết bị tách 2 pha. Phần sản phẩm ở dạng lỏng ra ở đáy thiết bị tách được đưa vào tháp chưng cất.
Sử dụng Shortcut Column để tính toán sơ bộ các thông số của tháp chưng cất. Tại tháp chưng cất, cấu dễ bay hơi (MeOH) ở dạng hơi đi từ dưới lên tiếp xúc pha với cấu tử lỏng từ trên xuống do áp suất trong tháp chưng cao hơn áp suất khí quyển nên nhiệt độ sôi của MeOH cũng cao hơn. Hỗn hợp hơi ở đỉnh tháp chưng chứa chủ yếu là methanol, phần lỏng dưới đáy tháp chưng chủ yếu là nước. Hơi Methanol được làm lạnh đến khoảng 40oC và đưa về áp suất khí quyển trước khi đưa vào bể chứa.
Phần khí từ thiết bị tách 2 pha chứa chủ yếu là H2 và CO2 có lẫn lượng nhỏ MeOH được tuần hoàn trở lại dòng khí vào trước máy nén thứ hai. Do dòng khí này ở áp suất thấp (300kPa) cần được tăng lên đến áp suất bằng hoặc cao hơn áp suất đầu ra của máy nén thứ nhất để tránh chênh lệch áp suất bị đẩy ngược về thiết bị tách 2 pha.Tài liệu này do một thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về mail của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: