ĐỒ ÁN - Thiết kế trạm trộn bê tông nhựa (Thuyết minh + Bản vẽ)


Hiện nay trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, chúng ta đang tiến hành sự nghiệp Công nghiệp hoá và Hiện đại hoá (CNH và HĐH) và đạt được nhiều thành quả to lớn về kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng. Song bên cạnh đó chúng ta vẫn còn nhiều khó khăn thách thức đòi hỏi chúng ta phải vượt qua trong bước phát triển và hội nhập với các nước trên thế giới.
Một trong những khó khăn lớn hiện nay của chúng ta là cơ sở vật chất hạ tầng còn thấp kém, mạng lưới giao thông không đồng bộ, quá cũ kỹ và lạc hậu do đó không đáp ứng được với khả năng phát triển kinh tế của đất nước.

Nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là mạng lưới giao thông, Đảng và Nhà nước đã quan tâm đầu tư cho cơ sở hạ tầng giao thông, đặc biệt là giao thông đường bộ với mục đích thúc đẩy nền kinh tế của Việt Nam bắt kịp với nền kinh tế của các nước trong khu vực và trên thế giới.
Bê tông asphalt là một phần không thể thiếu của những công trình đường có chất lượng cao đã và đang được cả thế giới dùng trong thi công đường bộ .
Được sự giúp đỡ của thầy Vũ Liêm Chính em đã chọn đề tài trạm trộn bê tông asphalt. Trong trạm trộn có rất nhiều thiết bị ,nhưng do thời gian có hạn nên trong khuôn khổ đồ án tốt nghiệp của em chỉ tính 2 thiết bị chính của trạm trộn là Tang Sấy và Máy Trộn.

Nội dung của đồ án bao gồm 5 chương:
Chương 1: Đại cương về đường ôtô
Kết cấu và phân loại đường bộ.
Chương 2: Khái niệm chung về bê tông asphalt - vật liệu chế tạo bê tông asphalt và các chỉ tiêu bê tông hiện thời.
Khái niệm và phân loại bitum.
Các thông số đặc tính cơ bản của bitum.
Asphalt bê tông thành phần cấp liệu.
Chương 3: Lựa chọn quy trình công nghệ
Chương này em tìm hiểu về các công nghệ sản xuất bê tông asphalt, so sánh phân tích tìm ra phương án phù hợp với nhiệm vụ thiết kế.
Chương 4: Tính toán và thiết kế tang sấy
Chương này gồm những vấn đề sau:
Các nguyên lý sấy
Lựa chọn phương án dẫn động cho tang  sấy
Tính toán nhiệt cho tang sấy
Tính toán các thông số của tang sấy, kiểm tra bền
Chương 5: Tính toán và thiết kế máy trộn
Chọn phương án dẫn động.
Xác định dung lượng mẻ trộn.
Tính toán các thông số của máy trộn.
Kiểm tra bền của trục trộn .
Tính toán và chọn bánh răng.
Tính toán và chọn ổ lăn.


LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: