SÁCH SCAN - Bài Tập Kỹ Thuật Đo (Ninh Đức Tốn & Các TG)


Cuốn Bài tập Kỹ thuật đo cùng với giáo trình Kỹ thuật đo tập I và tập II được biên soạn theo nội dung chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong cuốn sách này trình bày nội dung bài tập lớn môn học Kỹ thuật đo, các số liệu cho trước theo các phương án của bài tập lớn và hướng dẫn phương pháp tính toán độ chính xác cho các thông số hình học của chi tiết máy và bộ phận máy khi thiết kế.
Trong tài liệu cũng giới thiệu một số tiêu chuẩn Nhà nước Việt Nam và Dung sai và lắp ghép các chi tiết máy và bộ phận máy, được sử dụng khi làm bài tập, tính toán và thiết kế. Sách được dùng cho sinh viên các ngành cơ khí của các trường Đại học và Cao đẳng khi làm bài tập lớn môn học Kỹ thuật đo, giúp cho sinh viên biết vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các nhiệm vụ cụ thể trong quá trình tính toán thiết kế độ chính xác hình học chi tiết máy và bộ phận máy.


NỘI DUNG:

Chương 1: Các khái niệm và định nghĩa cơ bản về dung sai lắp ghép.
Chương 2: Sai số gia công các thông số hình học chi tiết.
Chương 3: Dung sai lắp ghép bề mặt trơn.
Chương 4: Dung sai lắp ghép ren.
Chương 5: Dung sai truyền động bánh răng
Chương 6: Chuỗi kích thước.
Chương 7: Ghi kích thước cho bản vẽ chi tiết máy.

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: