SÁCH SCAN - Sơ Đồ Và Chuỗi Phản Ứng Hóa Học Hữu Cơ - Dùng Cho Học Sinh 10&11&12 (Huỳnh Văn Út & Nguyễn Thanh Nga & Phạm Thị Tươi)


Nội dung sách được biên soạn theo chương trình mới của Bộ GD&ĐT ban hành.

Chương I: Ankan và Xicloankan
Chương II: Anken (Olefin)
Chương III: Ankađien
Chương IV: Ankin
Chương V: Benzen và Ankylbenzen
Chương VI: Dẫn xuất Halogen - Ancol
Chương VII: Phenol
Chương VIII: Anđehit - Xeton
Chương IX: Axit Cacboxylic
Chương X: Este - Lipit
Chương XI: Amin - Aminoaxit - Protein
Chương XII: Cacbohiđrat
Chương XIII: Polime và vật liệu Polime

LINK ĐỌC SÁCH ONLINE

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: