Thiết kế bộ điều áp xoay chiều một pha điều khiển tốc độ động cơ điện (Thuyết minh + Slide)


I-Số liệu cho trước:

- Dòng xoay chiều với các thông số:
- Đông cơ với các thông số: Uđm=220V; Pđm=0.2kw ,nđm=1420vg/ph,I dđm=1.9A, đm=60%, Cosφđm=0.8; fđm=50Hz.

II-Nội dung cần hoàn thành:

Báo cáo về tiến độ thực hiện các công việc theo từng tuần.
Thuyết minh đề tài: ( Phân tích yêu cầu, trình bày các phương pháp thực hiện, cơ sở lý thuyết, quá trình thực hiện đồ án,…)
Các bản vẽ thiết kế cho từng khối, cho toàn bộ mạch đầy đủ chính xác.
Phải đảm bảo tính khả thi, tính ổn định khi làm việc của sản phẩm.
Sản phẩm còn phải đảm bảo tính mỹ quan mà vẫn đảm bảo tính kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu của giáo viên hướng dẫn.
Trình bày được hướng phát trển của đề tài.


NỘI DUNG:

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 7
CHƯƠNG I: ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA 7
1.1. Khái niệm 7
1.2. Nguyên lý điều khiển động cơ xoay chiều một pha 7
1.3. Một số mạch điều khiển động cơ một pha 8
CHƯƠNG II: BỘ ĐIỀU ÁP XOAY CHIỀU MỘT PHA 10
2.1. Đặt vấn đề 10
2.2. Giới thiệu một số sơ đồ mạch động lực 10
2.3. Giới thiệu về phần tử bán dẫn triac. 13
2.3.1 Cấu tạo và ký hiệu 13
2.3.2 Đặc tính  V-A. 14
2.4. Điều áp xoay chiều một pha ứng với tải R-L 14
PHẦN II: THIẾT KẾ MẠCH 18
CHƯƠNG I: THIẾT KẾ 18
1.1. Sơ đồ khối 18
1.2. Phân tích từng khối 18
1.2.1. Khối nguồn 18
1.2.2 .Mạch lực 19
1.2.3.Mạch điều khiển 21
1.2.3.1.Phân tích 21
1.2.3.2. Nguyên lý hoạt động. 22
1.2.3.3.Giới thiệu TCA 785 23
1.2.3.4.Sơ đồ 27
CHƯƠNG II: CHẾ TẠO 28
2.1. Tính toán thiết kế để chế tạo mô hình 28
2.1.1. Tính chọn van động lực 28
2.1.2. Chọn thiết bị bảo vệ. 29
2.1.2.1. Bảo vệ quá nhiệt. 29
2.1.2.2. Bảo vệ quá dòng điện cho van. 30
2.1.2.3. Bảo vệ quá điện áp cho van. 30
2.3. Sơ đồ board 34
2.4. Sơ đồ bố trí thiết bị 36
2.5. phương hướng phát triển của đề tài 36

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: