Xây dựng và mô phỏng hệ thống treo bằng phần mềm adams-Car


Cùng với sự phát triển của nền kinh tế nước nhà thì nhu cầu của người dân nói chung và nhu cầu đi lại nói riêng được tăng lên một cách rõ rệt. Khi sử dụng một phương tiện giao thông ngoài những yêu cầu về khả năng thuận lợi trong lưu thông thì một phương tiện gọi là tốt còn phải đảm bảo an toàn trong chuyển động, tính thẩm mỹ cao và độ êm dịu cao trong quá trình sử dụng để bảo sức khỏe cho người tham gia giao thông.
Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đang có những bước đi ban đầu về thiết kế, chế tạo ôtô. Song do điều kiện đường xá kém chất lượng, ở các xe này chưa đáp ứng được  một số các yêu cầu đòi hỏi về độ êm dịu chuyển động, tính tiện nghi, tính an toàn chuyển động,...Một trong những nguyên nhân là do chất lượng đường của chúng ta còn hạn chế. Chính vì vậy, việc quan tâm đến độ êm dịu cho một chiếc xe khi tham gia giao thông là một quan trọng trong quá trình chế tạo một phương tiện giao thông nói chung và ô tô nói riêng.NỘI DUNG:

LỜI NÓI ĐẦU 4
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN HỆ THỐNG TREO TRÊN Ô TÔ 6
1.1   Công dụng, yêu cầu kĩ thuật và phân loại 6
1.1.1  Công dụng 6
1.1.2  Yêu cầu kĩ thuật của hệ thống treo 6
1.1.3  Phân loại 8
1.2  Cấu tạo hệ thống treo 12
1.2.1  Bộ phận đàn hồi 13
1.2.2.1  Chức năng của bộ phận đàn hồi 13
1.2.3.2  Cấu tạo bộ phận đàn hồi 13
1.2.2  Bộ phận giảm chấn 21
1.2.3  Chức năng giảm chấn 22
1.2.4  Yêu cầu của giảm chấn 22
1.2.3  Bộ phận ổn định và thanh dẫn hướng 29
CHƯƠNG II: XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỆ THỐNG TREO 31
2.1  Mô hình không gian cả xe 31
2.2  Xây dựng mô hình và tính toán động lực học cho một phần hai xe trong mặt phẳng dọc 34
2.3  Xây dựng mô hình và tính toán động lực học cho một phần hai xe trong mặt phẳng ngang 40
2.4  Xây dựng mô hình và tính toán động lực học cho một phần hai xe trong mặt phẳng ngang 40
2.5  Xây dựng mô hình và tính toán động lực học cho toàn bộ xe trong không gian….. 42
CHƯƠNG III: MÔ PHỎNG HỆ THỐNG TREO BẰNG PHẦN MỀM ADAMS/CAR 53
3.1  Giới thiệu chung về phần mềm Adams/car 53
3.2  Xây dựng một hệ thống treo từ thư viện của chương trình và chạy mô phỏng hệ thống treo 56
3.2.1  Tạo một Front Suspension Subsystem 57
3.2.2  Xây dựng một Suspension Assembly 60
3.2.3  Lựa chọn các chương trình phân tích 62
3.2.4  Chạy mô phỏng hệ thống và in kết quả dưới dạng đồ thị các tham số của hệ thống. 66
3.3  Đánh giá chất lượng làm việc của hệ thống khi thay đổi thông số cho hệ thống treo….. …74
3.3.1  Đánh giá chất lượng làm việc của hệ thống khi thay đổi độ cứng của bộ phận đàn hồi 77
3.3.2  Đánh giá chất lượng làm việc của hệ thống khi thay đổi hệ số giảm chấn của bộ phận giảm chấn 84
KẾT LUẬN 91
TÀI LIỆU THAM KHẢO 93
PHỤ LỤC 96

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: