NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ HOẠT TÍNH XÚC TÁC QUANG CỦA COMPOSIT SnO2gC3N4


Carbon nitride dạng graphit (g-C3N4) đang trở nên ngày càng quan trọng do những dự đoán lý thuyết về tính chất khác thường của chúng và các ứng dụng đầy hứa hẹn khác nhau, từ xúc tác quang, chất xúc tác dị thể, đến các chất nền. Gần đây, một loạt các cấu trúc nano và vật liệu g-C 3N4 mao quản nano đã được phát triển cho một loạt các ứng dụng mới.

Vật liệu g-C3N4 là những ứng cử viên đầy hứa hẹn bổ sung những ứng dụng của cacbon trong các vật liệu. Ở điều kiện thường, g-C3N4 được coi là dạng thù hình ổn định nhất, đã có một số lượng lớn các báo cáo tiếp cận sự tổng hợp và biến tính khác nhau về vật liệu này [2, 4, 5, 6, 7, 8].
g-C3N4 bao gồm các khối xếp chồng lên nhau dọc theo trục tạo thành những mặt graphit. Những mặt graphit này được cấu tạo bởi những vòng lục giác của những đơn vị cấu trúc triazin (C3N3) (hình 2). Trong cấu trúc này, sự liên kết giữa các vòng được gắn chặt bởi nguyên tử nitơ [9].

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: