SLIDE - Tổng quan về hệ thống WDM (Kèm bản vẽ)


NỘI DUNG:

Phần1: Kỹ thuật WDM
Phần2: Một số vấn đề công nghệ then chốt trong hệ thống truyền dẩn WDM
Phần3:Ưng dụng của hệ thống WDMLINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: