Tổng tiềm năng điện gió Việt Nam hiện nay và các tài liệu điện gió tham khảo (Full)Theo báo cáo cập nhật các nguồn năng lượng tái tạo ‘phi thủy điện’ của Tạp chí Năng lượng Việt Nam (tháng 9/2020): Tổng tiềm năng kỹ thuật điện gió (trên bờ) của nước ta khoảng 217 GW, còn tổng tiềm năng kỹ thuật điện gió (ngoài khơi) khoảng 160 GW.   Cấu tạo của một tuabin gió công nghiệp

"Click vào để xem ảnh gốc với chất lượng tốt hơn"


Cụ thể, tổng tiềm năng kỹ thuật điện gió trên bờ của Việt Nam khoảng 217 GW, được chia theo các mức như sau:


1/ Tốc độ gió cao (> 6m/s) là 24 GW.


2/ Tốc độ trung bình (5,5 - 6m/s) là 30 GW.


3/ Tốc độ thấp (4,5 - 5,5m/s) là 163 GW.


Điện gió trên bờ của Việt Nam được chia thành 6 vùng. Theo tổng hợp, công suất điện gió trên bờ đã được phê duyệt và đang trình bổ sung quy hoạch như sau:"Click vào để xem ảnh gốc với chất lượng tốt hơn"


Còn tổng tiềm năng kỹ thuật điện gió ngoài khơi của nước ta là khoảng 160 GW, trong đó Quảng Ninh (11 GW); Hà Tĩnh (4,4 GW); Ninh Thuận (25 GW); Bình Thuận (42 GW); Trà Vinh (20 GW)./.


BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM


NGUỒN: (http://nangluongvietnam.vn/)


LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


TÀI LIỆU THAM KHẢO:


SÁCH SCAN - ĐIỆN GIÓ (NGUYỄN NGỌC)


LINK DOWNLOAD


PHÂN TÍCH CÁC VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN GIÓ TẠI NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ BÌNH THUẬN


LINK DOWNLOAD


NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ NĂNG LƯỢNG GIÓ VÀ NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ PHƯƠNG MAI (THUYẾT MINH + BẢN VẼ)


LINK DOWNLOAD


KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG GIÓ QUY MÔ NHỎ


LINK DOWNLOAD


PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LƯỢNG GIÓ Ở VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP


LINK DOWNLOAD


CÁC NGUỒN NĂNG LƯỢNG MỚI NĂNG LƯỢNG GIÓ


LINK DOWNLOAD


BÁO CÁO - Công nghiệp điện gió - Nguyễn Ngọc Tân


LINK DOWNLOAD


ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG NĂNG LƯỢNG GIÓ VÙNG BIỂN VEN BỜ VIỆT NAM


LINK DOWNLOAD


ĐỒ ÁN - THIẾT KẾ KỸ THUẬT TUABIN GIÓ CÔNG SUẤT 500W


LINK DOWNLOAD


DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ QUY MÔ CÔNG NGHIỆP ĐẦU TIÊN Ở VIỆT NAM – BÀI HỌC KINH NGHIỆM (REVN)


LINK DOWNLOAD


Hướng dẫn Đầu tư Điện gió - Tập 1. Phát triển Dự án (Hỗ trợ kỹ thuật cho Tổng cục Năng lượng Bộ Công Thương)


LINK DOWNLOAD


Hướng dẫn Đầu tư Điện gió - Tập 2. Huy động Vốn cho Dự án (Hỗ trợ kỹ thuật cho Tổng cục Năng lượng Bộ Công Thương)


LINK DOWNLOAD


Hướng dẫn quy hoạch phát triển điện gió (Dự án Năng lượng Gió GIZ MoIT)


LINK DOWNLOAD


NĂNG LƯỢNG GIÓ NGOÀI KHƠI - Bùi Văn Đạo


LINK DOWNLOAD


SLIDE BÀI GIẢNG - Năng lượng tái tạo - Năng lượng gió (TS. Nguyễn Xuân Quang)


LINK DOWNLOAD


SLIDE BÁO CÁO - Tìm hiểu về nguồn năng lượng gió


LINK DOWNLOAD


Thông tin về năng lượng gió tại Việt Nam (Dự án Năng lượng Gió GIZ MoIT)


LINK DOWNLOAD


THÔNG TƯ - Quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió (BỘ CÔNG THƯƠNG)


LINK DOWNLOAD


Tiêu chuẩn kỹ thuật tuabin gió - IEC 61400-12-1


LINK DOWNLOADVIDEO THAM KHẢO:Phát triển điện gió Việt Nam - Bài học kinh nghiệm từ quốc tếNhà máy điện gió lớn nhất Việt NamĐiện gió Bình Thuận 30MW Nguyên lý làm việc của Tubin gió (Wind Turbine)Chúc các bạn thành công!Theo báo cáo cập nhật các nguồn năng lượng tái tạo ‘phi thủy điện’ của Tạp chí Năng lượng Việt Nam (tháng 9/2020): Tổng tiềm năng kỹ thuật điện gió (trên bờ) của nước ta khoảng 217 GW, còn tổng tiềm năng kỹ thuật điện gió (ngoài khơi) khoảng 160 GW.   Cấu tạo của một tuabin gió công nghiệp

"Click vào để xem ảnh gốc với chất lượng tốt hơn"


Cụ thể, tổng tiềm năng kỹ thuật điện gió trên bờ của Việt Nam khoảng 217 GW, được chia theo các mức như sau:


1/ Tốc độ gió cao (> 6m/s) là 24 GW.


2/ Tốc độ trung bình (5,5 - 6m/s) là 30 GW.


3/ Tốc độ thấp (4,5 - 5,5m/s) là 163 GW.


Điện gió trên bờ của Việt Nam được chia thành 6 vùng. Theo tổng hợp, công suất điện gió trên bờ đã được phê duyệt và đang trình bổ sung quy hoạch như sau:"Click vào để xem ảnh gốc với chất lượng tốt hơn"


Còn tổng tiềm năng kỹ thuật điện gió ngoài khơi của nước ta là khoảng 160 GW, trong đó Quảng Ninh (11 GW); Hà Tĩnh (4,4 GW); Ninh Thuận (25 GW); Bình Thuận (42 GW); Trà Vinh (20 GW)./.


BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM


NGUỒN: (http://nangluongvietnam.vn/)


LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


TÀI LIỆU THAM KHẢO:


SÁCH SCAN - ĐIỆN GIÓ (NGUYỄN NGỌC)


LINK DOWNLOAD


PHÂN TÍCH CÁC VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN GIÓ TẠI NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ BÌNH THUẬN


LINK DOWNLOAD


NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ NĂNG LƯỢNG GIÓ VÀ NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ PHƯƠNG MAI (THUYẾT MINH + BẢN VẼ)


LINK DOWNLOAD


KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG GIÓ QUY MÔ NHỎ


LINK DOWNLOAD


PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LƯỢNG GIÓ Ở VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP


LINK DOWNLOAD


CÁC NGUỒN NĂNG LƯỢNG MỚI NĂNG LƯỢNG GIÓ


LINK DOWNLOAD


BÁO CÁO - Công nghiệp điện gió - Nguyễn Ngọc Tân


LINK DOWNLOAD


ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG NĂNG LƯỢNG GIÓ VÙNG BIỂN VEN BỜ VIỆT NAM


LINK DOWNLOAD


ĐỒ ÁN - THIẾT KẾ KỸ THUẬT TUABIN GIÓ CÔNG SUẤT 500W


LINK DOWNLOAD


DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ QUY MÔ CÔNG NGHIỆP ĐẦU TIÊN Ở VIỆT NAM – BÀI HỌC KINH NGHIỆM (REVN)


LINK DOWNLOAD


Hướng dẫn Đầu tư Điện gió - Tập 1. Phát triển Dự án (Hỗ trợ kỹ thuật cho Tổng cục Năng lượng Bộ Công Thương)


LINK DOWNLOAD


Hướng dẫn Đầu tư Điện gió - Tập 2. Huy động Vốn cho Dự án (Hỗ trợ kỹ thuật cho Tổng cục Năng lượng Bộ Công Thương)


LINK DOWNLOAD


Hướng dẫn quy hoạch phát triển điện gió (Dự án Năng lượng Gió GIZ MoIT)


LINK DOWNLOAD


NĂNG LƯỢNG GIÓ NGOÀI KHƠI - Bùi Văn Đạo


LINK DOWNLOAD


SLIDE BÀI GIẢNG - Năng lượng tái tạo - Năng lượng gió (TS. Nguyễn Xuân Quang)


LINK DOWNLOAD


SLIDE BÁO CÁO - Tìm hiểu về nguồn năng lượng gió


LINK DOWNLOAD


Thông tin về năng lượng gió tại Việt Nam (Dự án Năng lượng Gió GIZ MoIT)


LINK DOWNLOAD


THÔNG TƯ - Quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió (BỘ CÔNG THƯƠNG)


LINK DOWNLOAD


Tiêu chuẩn kỹ thuật tuabin gió - IEC 61400-12-1


LINK DOWNLOADVIDEO THAM KHẢO:Phát triển điện gió Việt Nam - Bài học kinh nghiệm từ quốc tếNhà máy điện gió lớn nhất Việt NamĐiện gió Bình Thuận 30MW Nguyên lý làm việc của Tubin gió (Wind Turbine)Chúc các bạn thành công!


M_tả

Không có nhận xét nào: