SLIDE - THIẾT KẾ XE SỬA CHỮA LƯU ĐỘNG TRÊN NỀN XE TẢI HINO - WU422 (FULL)Song song với việc sản xuất mới thì công tác bảo dưỡng – sữa chữa các ô tô – máy kéo là một yêu cầu công nghệ cần thiết nếu muốn phương tiện hoạt động ổn định và hiệu quả theo thời gian.

     Ngày nay khi nhu cầu sử dụng phương tiện phục vụ cho sản xuất và vận chuyển ngày càng tăng thì các trung tâm sữa chữa ngoài việc trang bị cho mình những trang thiết bị đáp ứng cho nhu cầu sữa chữa tại trung tâm thì việc phát triển dịch vụ sửa chữa lưu động lưu động là rất cần thiết.

     Để phát triển được dịch vụ này thì các trung tâm phải trang bị cho cho mình các xe sữa chữa lưu động . Tùy theo nhu cầu của các trung tâm sửa chữa  mà thiết bị và việc bố trí thiết bị trên xe sửa chữa lưu động sẽ khác nhau. 


NỘI DUNG ĐỀ TÀI

PHẦN MỞ ĐẦU : GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CP KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG.

PHẦN 1 : THIẾT KẾ KĨ THUẬT XE  SỬA CHỮA LƯU ĐỘNG

Chương 1: Tổng  quan về ô tô  sửa chữa lưu động.

Chương 2: Công dụng , yêu cầu ,phân loại và điều kiện làm việc. 

Chương 3: Bố trí chung – Lựa chọn phương án .

Chương 4: Thiết kế hệ thống bửng nâng .

Chương 5: Kích thước, khối lượng thùng xe .

Chương 6: Tính toán động học và động lực học .

PHẦN 2  : QTCN CHẾ TẠO & LẮP RÁP XE SỬA CHỮA LƯU ĐỘNG .

PHẦN 3 : KHAI THÁC SỬ DỤNG & BẢO DƯỠNG - SỬA CHỮA XE S/C LƯU ĐỘNG .

PHẦN KẾT LUẬN.


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: