Tính toán và thiết kế hệ thống tiệt trùng đồ hộp pate công suất 1000kg trên giờ

 


I. Đầu đề đồ án ( Tên đồ án ) 

Tính toán và Thiết kế hệ thống tiệt trùng đồ hộp Pate công suất 1000 kg/h


II. Nhiệm vụ đồ án ( nội dung yêu cầu và số liệu ban đầu ):

- Yêu cầu tính toán các chi tiết nồi tiệt trùng và kích thước ống

- Thiết bị chính: Thiết bị tiệt trùng hình trụ nằm ngang hoạt động theo mẻ

- Công suất thiết bị chính: 1000 kg/h

- Khối lượng hộp: 170g, khối lượng hộp rỗng: 28g

- Cỡ lon: 84mm * 40mm (đường kính đáy * chiều cao)

- Nhiệt độ cài đặt: 121oC

- Nhiệt độ hộp pate khi ra lò: 40 - 50oC

- Áp suất cài đặt: 2,0 kg/cm2 = 0,196 MPa = 196000 Pa  

- Thời gian tiệt trùng: 25 phút/121oC (hộp 170g)

- Tổng thời gian tiệt trùng: 60 phút


III. Nội dung các phần thuyết minh tính toán:

- Mở đầu, giới thiệu tổng quan về đề tài và tính chất sản phẩm thiết kế, ý nghĩa của đề tài.

- Chọn và thuyết minh sơ đồ hệ thống.

- Tính cân bằng vật chất và năng lượng cho toàn hệ thống.

- Tính thiết kế các nồi bốc hơi tiệt trùng, tính kích thước của ống

- Tính và chọn thiết bị phụ.


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: