ĐO, ĐIỀU KHIỂN VÀ CẢNH BÁO ÁP SUẤT TRÊN ĐƯỜNG ỐNG TRONG DẢI ĐO [0-5] BAR QUA PLC S7-200 S7-1200Hình thành từ  nhóm các kỹ  sư hãng General Motors năm 1968 với ý tưởng ban đầu là thiết kế một bộ điều khiển thỏa mãn các yêu cầu sau:

- Lập trình dễ dàng, ngôn ngữ lập trình dễ hiểu.

- Dễ dàng sửa chữa thay thế.

- Ổn định trong môi trường công nghiệp.

- Giá cả cạnh tranh.

Khái niệm : Là một máy tính chuyên dụng dùng để điều khiển.

PLC có nhiều dạng: có thể là một phần mềm, một giác cắm, cản máy tính.

Tài  nguyên lớn nhất của PLC chính là tín hiệu vào/ra và khả  năng đáp  ứng của nó.


NỘI DUNG:


1.1.  Giới thiệu về PLC  ..............................................................................................  3

1.2.  Phân loại  .............................................................................................................  3

1.3.  Ưu nhược điểm của PLC:  ..................................................................................  3

1.4.  Các lĩnh vực ứng dụng  .......................................................................................  3

1.5.  Ngôn ngữ lập trình  .............................................................................................  3

1.6.  Nguyên tắc làm việc  ...........................................................................................  3

1.7.  So sánh về S7-200 và S7-1200  ..........................................................................  4

1.7.1.  Về truyền thông  ..............................................................................................  4

1.7.2.  Đặc tính kỹ thuật  .............................................................................................  5

1.7.3.  Vùng nhớ/ Vùng làm việc...............................................................................  5

1.7.4.  Khái niệm về các khối  ....................................................................................  7

THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN SỬ DỤNG PLC S7 -200/ S7-1200  ...  8

2.1.  Sơ đồ khối.  .......................................................................................................  10

2.2.  LỰA CHỌN THIẾT BỊ  ...................................................................................  10

2.2.1.  Chọn động cơ  ................................................................................................  11

2.2.2.  Biến tần Siemens G120  ................................................................................  11

2.2.3.  Chọn Cảm biến đo áp suất.  ...........................................................................  13

2.2.4.  PLC S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC Của Siemens  .................................  13

2.2.5.  Modul mở rộng EM235  ................................................................................  14

2.3.  Vẽ sơ đồ nguyên lý  ..........................................................................................  15

2.4.  DANH MỤC CÁC VIỆC PLC PHẢI LÀM  ....................................................  16

2.5.  XÁC ĐỊNH BẢNG BIẾN CHO TỪNG CHƯƠNG TRÌNH, VÀ VIẾT LƯU 

ĐỒ THUẬT TOÁN  ...................................................................................................  16

2.6.  Chương trình mô phỏng.  ..................................................................................  18

2.7.  Phân tích và nhận xét kết quả  ..........................................................................  20


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: