Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số kết cấu đến tham số rung động phục vụ thiết kế thiết bị bàn đầm rung

 


Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số kết cấu đến tham số rung động phục vụ thiết kế thiết bị bàn đầm rung.


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: