SÁCH - Lý thuyết điều khiển hiện đại (PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hà)NỘI DUNG:


Chương 1: điều khiển phi tuyến

Chương 2: điều khiển tối ưu

Chương 3: điều khiển thích nghi

Chương 4: điều khiển bền vững

Chương 5: công nghệ tính toán mềm


LINK TẢI GIÁO TRÌNH


LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)


M_tả

Không có nhận xét nào: