CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Mar 28, 2017

Ứng dụng tin học trong thi Olympic môn chi tiết máy (PGS.TS. Nguyễn Hữu Lộc)


I. Giới thiệu ứng dụng tin học trong cơ học máy và thiết kế chi tiết máy
II. Mô hình hóa với Autodesk Inventor.
III. Phân tích kết cấu, mô phỏng, động học và động lực học phần mềm Inventor.
V. Ví dụ ứng dụng tin học trong olympic Chi tiết máy và  đề xuất
Phần I. Giới thiệu ứng dụng tin học trong cơ học máy và thiết kế chi tiết máy.

LINK DOWNLOAD

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018