Thiết kế và thi công hệ thống phân loại sản phẩm theo màu sắc


Cảm biến màu dùng một đèn halogen để tạo ra ánh sáng trắng và chiếu lên vật thể cần cảm biến, có một số loại truyền ánh sáng qua cáp quang. Ánh sáng từ vật thể phản xạ rồi truyền về bộ phân tích ánh sáng. Ở đây ánh sáng được chia thành nhiều dãy quang phổ và được chiếu lên một ma trận gồm 128 photodiode. Các photodiode này dùng để đo cường độ của màu tương ứng và tạo ra dữ liệu màu.
 Dữ liệu màu từ ma trận sẽ được đưa về bộ vi xử lí. Bộ vi xử lí nảy đã được cài đặt để nhận biết một số màu nhất định. Khi vật thể với màu tương ứng đi qua cảm biến, ngõ ra của bộ vi xử lí sẽ đưa ra tín hiệu để điều khiển.


Cảm biến màu sắc là một dự án thú vị cho các nhà sưu tầm. The cir- cuit can sense eight colours, ie blue, green and red (primary colours); magenta, yellow and cyan (secondary colours); and black and white.Cảm biến có thể cảm nhận tám màu sắc, tức là màu xanh lá cây, màu xanh dương và đỏ (3 màu sắc chính); đỏ tươi, màu vàng và màu cyan (3 màu sắc trung học); màu đen và trắng. The circuit is based on the fundamentals of optics and digital electronics.
Hình 1.2: Sơ đồ nguyên lý hoạt động của cảm biến màu 3 màu RGB.
Mạch này dựa trên các nguyên tắc cơ bản của quang học và điện tử kỹ thuật số. The object whose colour is required to be detected should be placed in front of the system. Các đối tượng màu      sắc muốn được phát hiện nên được đặt ở phía trước của hệ thống. The light rays reflected from the object will fall on the three convex lenses which are fixed in front of the three LDRs.Các tia ánh sáng phản chiếu từ đối tượng sẽ rơi vào ba ống kính lồi được cố định ở phía trước của ba LDR (Light Dependent Resistor). The convex lenses are used to converge light rays. Các ống kính lồi được sử dụng để hội tụ tia sáng. This helps to increase the sensitivity of LDRs. Điều này giúp làm tăng sự nhạy cảm của LDR.Blue, green and red glass plates (filters) are fixed in front of LDR1, LDR2 and LDR3 respectively. Tấm thủy tinh màu xanh lá cây, xanh dương và đỏ (là bộ lọc) được cố định ở phía trước của LDR1, LDR2 và LDR3 tương ứng. When reflected light rays from the object fall on the gadget, the coloured filter glass plates determine which of the LDRs would get triggered. Khi ánh sáng phản xạ từ đối tượng rơi vào ngõ vào các bộ lọc, khi đó các tấm kính lọc màu của các LDR sẽ được kích hoạt. The circuit makes use of only 'AND' gates and 'NOT' gates. Mạch này chỉ sử dụng cổng AND và cổng NOT.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: