BÀI GIẢNG - Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn giống (TS. Lê Tiến Dũng)


NỘI DUNG:

- Chương I. Công nghệ sinh học và cây trồng
- Chương II. Nuôi cấy mô và tế bào thực vật
- Chương III. Phục tráng và tạo cây sạch bệnh
- Chương IV. Nhân giống invitro
- Chương V. Thụ phấn và nuôi cấy phôi invitro
- Chương VI. Nuôi cấy bao phấn và tạo dòng thuần

- Chương VII. Nuôi cây tế bào trần và ứng dụng
- Chương VIII. Tạo đột biến và chọn dòng tế bào
- Chương IX. Bảo quản invitro nguồn gen thực vật

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: