CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Dec 28, 2016

SÁCH SCAN - Kỹ thuật điện (Đặng Văn Đào Cb)


Giáo trình kĩ thuật điện được soạn theo kế hoạch đào tạo và chương trình môn học giai đoạn I của các trường Đại học khối Kĩ thuật công nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 1990.
Giáo trình kĩ thuật điện gồm 3 phần: Phần I cung cấp các kiến thức cơ bản về mạch điện (thông số, mô hình, các định luật), các tính toán mạch điện, đặc biệt đối với dòng điện hình sin một pha và ba pha. Phần II cung cấp các nguyên lý, cấu tạo, tính năng và ứng dụng các loại máy điện cơ bản, trên cơ sở đó có thể hiểu được các máy điện đa dạng gặp trong sản xuất và đời sống. Phần III cung cấp khái quát về đo lường và điều khiển máy điện, dẫn ra một số phương pháp đo các đại lượng điện và không điện, một số sơ đồ điều khiển đơn giản, trên cơ sở đó có thể vận dụng để giải quyết các vấn đề có thể gặp trong thực tế...

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018