Hiển thị các bài đăng có nhãn J. Báo cáo nội dung vi phạm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn J. Báo cáo nội dung vi phạm. Hiển thị tất cả bài đăng

BÁO CÁO - Nội dung vi phạm trên website


Hiện tại với số lượng cộng tác viên viết bài và chia sẻ Ebook khá lớn, nên chúng tôi không thể kiểm soát được nội dung đưa lên, chính vì thế nếu các bạn thấy các vi phạm bao gồm:

M_tả

J. Báo cáo nội dung vi phạm