TỔNG HỢP TÀI LIỆU - Luận văn về Luật học, luật kinh tế, luật hành chính, luật nhà nước và quản lý nhà nước, quản lý công, khoa học quản lý, ... (Update liên tục)TỔNG HỢP TÀI LIỆU - Luận văn về Luật học, luật kinh tế, luật hành chính, luật nhà nước và quản lý nhà nước, quản lý công, khoa học quản lý, ... (Update liên tục)
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC GIANG
VẤN ĐỀ CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
LUẬN VĂN - Thực trạng và các giải pháp nhằm nâng cao chất đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở một số phường trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh
Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình của đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ Quốc Oai (Hà Nội) quản lý trong giai đoạn hiện nay
Tiểu luận cao học Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn hiện nay, thực tiễn công tác xây dựng tổ chức đội ngũ cán bộ ở hà nội
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI
Giải quyết tố cáo về thi hành án dân sự từ thực tiễn thành phố Hà Nội
THẢO LUẬN VỀ NỘI DUNG XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI CỦA KHÁCH HÀNG TẠI MỘT DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ CỤ THỂ
Giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay
Pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại khi nhà nước thu hồi đất (Phạm Thị Hiền)
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ VIỆC THU HỒI ĐẤT TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ CẦN THƠ (Lê Phong Thành)
Thực trạng và giải pháp để giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực đất đai (22 trang)
Luận văn cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định
Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở Việt Nam hiện nay (Bùi Thị Hồng Nương)
Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Nguyễn Hồng Quân)CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ NƯỚC DƯỚI GÓC ĐỘ SO SÁNH (ĐẶNG THỊ HỒNG TUYẾN)
PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM (Phạm Thu Thủy)
Hợp đồng giao nhận thầu mua sắm hàng hóa lý luận và thực tiễn áp dụng tại Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội
Công tác đánh giá công chức qua thực tiễn tại UBND huyện Từ Liêm
Hoạt động kiểm tra sau thông quan tại Cục hải quan tỉnh Kiên Giang (Lâm Quang Nghĩa)
Luận văn thạc sĩ Quản lý công - Quản lý nhà nước về hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Nội Bài
Công tác đánh giá công chức qua thực tiễn tại UBND huyện Từ Liêm
Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai của Huyện Mê Linh Thành phố Hà Nội
Nâng cao hiệu qủa hoạt động của Uỷ ban nhân dân cấp xã ở nước ta trong giai đoạn hiện nay
TIỂU LUẬN CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG VÀ AN SINH XÃ HỘI
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình
Hoạt động kiểm tra sau thông quan tại Cục hải quan tỉnh Kiên Giang
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Thân Thuộc huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2018
Hệ thống cơ quan của Quốc hội trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam – TS. Mai Thị Mai
Kiến nghị hoàn thiện một số quy định của Hiến pháp 2013 về bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Lê Ngọc Duy & Bùi Thị Thanh Huyền)
Quyền giám sát của công dân ở Việt Nam hiện nay – TS. Lương Văn Liệu
Các nhân tố ảnh hưởng sự hài lòng của đoàn viên đối với hoạt động tổ chức công đoàn tại huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
Luận văn Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại sở tài chính tỉnh Quảng Bình
Nghiên cứu các quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất và hướng hoàn thiện các quy định này
NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THEO PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM (Võ Trung Tín)
Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn thị xã hà tiên, tỉnh kiên giang (Trần Ngọc Quyên)


BÀI TẬP NHÓM - CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG ĐẾN NĂM 2030 (QLKT1108(222)_01) - Căn cứ Quyết định Số 176/QĐ-TTg về Ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường
lao động đến năm 2030
BẢO ĐẢM QUYỀN HỌC TẬP CỦA TRẺ EM NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ BẬC TIỂU HỌC Ở GIA LAI HIỆN NAY
Quyền học tập của người thuộc dân tộc ít người ở việt nam (Phan Minh Phụng)
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)


Pháp luật về hoạt động đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng – bất cập và giải pháp hoàn thiện
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)


UPDATING...

TỔNG HỢP TÀI LIỆU - Luận văn về Luật học, luật kinh tế, luật hành chính, luật nhà nước và quản lý nhà nước, quản lý công, khoa học quản lý, ... (Update liên tục)
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC GIANG
VẤN ĐỀ CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
LUẬN VĂN - Thực trạng và các giải pháp nhằm nâng cao chất đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở một số phường trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh
Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình của đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ Quốc Oai (Hà Nội) quản lý trong giai đoạn hiện nay
Tiểu luận cao học Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn hiện nay, thực tiễn công tác xây dựng tổ chức đội ngũ cán bộ ở hà nội
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI
Giải quyết tố cáo về thi hành án dân sự từ thực tiễn thành phố Hà Nội
THẢO LUẬN VỀ NỘI DUNG XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI CỦA KHÁCH HÀNG TẠI MỘT DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ CỤ THỂ
Giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay
Pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại khi nhà nước thu hồi đất (Phạm Thị Hiền)
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ VIỆC THU HỒI ĐẤT TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ CẦN THƠ (Lê Phong Thành)
Thực trạng và giải pháp để giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực đất đai (22 trang)
Luận văn cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định
Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở Việt Nam hiện nay (Bùi Thị Hồng Nương)
Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Nguyễn Hồng Quân)CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ NƯỚC DƯỚI GÓC ĐỘ SO SÁNH (ĐẶNG THỊ HỒNG TUYẾN)
PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM (Phạm Thu Thủy)
Hợp đồng giao nhận thầu mua sắm hàng hóa lý luận và thực tiễn áp dụng tại Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội
Công tác đánh giá công chức qua thực tiễn tại UBND huyện Từ Liêm
Hoạt động kiểm tra sau thông quan tại Cục hải quan tỉnh Kiên Giang (Lâm Quang Nghĩa)
Luận văn thạc sĩ Quản lý công - Quản lý nhà nước về hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Nội Bài
Công tác đánh giá công chức qua thực tiễn tại UBND huyện Từ Liêm
Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai của Huyện Mê Linh Thành phố Hà Nội
Nâng cao hiệu qủa hoạt động của Uỷ ban nhân dân cấp xã ở nước ta trong giai đoạn hiện nay
TIỂU LUẬN CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG VÀ AN SINH XÃ HỘI
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình
Hoạt động kiểm tra sau thông quan tại Cục hải quan tỉnh Kiên Giang
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Thân Thuộc huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2018
Hệ thống cơ quan của Quốc hội trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam – TS. Mai Thị Mai
Kiến nghị hoàn thiện một số quy định của Hiến pháp 2013 về bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Lê Ngọc Duy & Bùi Thị Thanh Huyền)
Quyền giám sát của công dân ở Việt Nam hiện nay – TS. Lương Văn Liệu
Các nhân tố ảnh hưởng sự hài lòng của đoàn viên đối với hoạt động tổ chức công đoàn tại huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
Luận văn Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại sở tài chính tỉnh Quảng Bình
Nghiên cứu các quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất và hướng hoàn thiện các quy định này
NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THEO PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM (Võ Trung Tín)
Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn thị xã hà tiên, tỉnh kiên giang (Trần Ngọc Quyên)


BÀI TẬP NHÓM - CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG ĐẾN NĂM 2030 (QLKT1108(222)_01) - Căn cứ Quyết định Số 176/QĐ-TTg về Ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường
lao động đến năm 2030
BẢO ĐẢM QUYỀN HỌC TẬP CỦA TRẺ EM NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ BẬC TIỂU HỌC Ở GIA LAI HIỆN NAY
Quyền học tập của người thuộc dân tộc ít người ở việt nam (Phan Minh Phụng)
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)


Pháp luật về hoạt động đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng – bất cập và giải pháp hoàn thiện
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)


UPDATING...M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: